DE INTEGRALE WERKGROEP/BELEIDSGROEP

werkgroep-311. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

2. Wat zijn de taken van de integrale werkgroep en wie zitten erin?  

1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan. 

De integrale werkgroep/beleidsgroep bestaat uit collega’s die hun sporen verdiend hebben in de verschillende onderwijssoorten en scholen. Onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van samenwerkingsverband 2202-PO.

Deze professionals begeleiden het bestuur en management bij de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. De integrale werkgroep/beleidsgroep heeft als opdracht om, samen met coördinator Roel Weener en procesondersteuner Janet Ramaker, het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda (onderdeel van het OP/) verder uit te werken.

ONTWIKKELINGEN en WERKAGENDA schooljaar 2016-2017
Als bouwstenen worden de volgende drie onderdelen gebruikt:

  1. De vragen en signalen vanuit het veld (ouders, scholen, leraren, besturen, etc.)
  2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband 2202-PO
  3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving

2. Wat zijn de taken van de integrale werkgroep/beleidsgroep?

Elke maand komt de werkgroep/beleidsgroep bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken en te vertalen naar de leerlingen, ouders en leraren.
Voorbeelden van die onderwerpen zijn:

  • werken met arrangementen
  • werken met de handelingsgerichte indicerings trajectwijzer (HIT) voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • overleg over de veranderingen in de jeugdzorg met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn
  • werkwijze en aanpak voor leerlingen in crisissituaties

3. Samenstelling integrale werkgroep. 

Contactpersoon voor de integrale werkgroep is Janet Ramaker. Uw vragen kunt u mailen naar: info@swv2202.nl.

LEDEN INTEGRALE WERKGROEP SWV 2202-PO
Harriet Hitman
Margriet Keegstra
Geertje Oosterman
Piet Paulusma
Rian Renting
Gerda Westgeest
Martin Zuidema
Roel Weener, coördinator SWV 2202-PO en voorzitter integrale werkgroep
Janet Ramaker, procesondersteuner SWV 2202-PO

4. Vergader rooster integrale werkgroep 2016|2017.

Vergaderrooster integrale werkgroep schooljaar 2016-2017
datum tijd
donderdag 8 september 2016 09.30-11.30 uur
donderdag 6 oktober 2016 09.30-11.30 uur
donderdag 10 november 2016 09.30-11.30 uur
donderdag 8 december 2016 09.30-11.30 uur
donderdag 12 januari 2017 09.30-11.30 uur
donderdag 9 februari 2017 09.30-11.30 uur
donderdag 9 maart 2017 09.30-11.30 uur
donderdag 13 april 2017 09.30-11.30 uur
donderdag 18 mei 2017 09.30-11.30 uur
donderdag 29 juni 2017 09.30-11.30 uur