HET ONDERSTEUNINGSPLAN

ondersteuning 21. Wat staat er in het ondersteuningsplan?

2. Samen met alle 90 aangesloten scholen.

3. Link naar het ondersteuningsplan & de jaarplanning-werkagenda. 

1. Wat staat er in het ondersteuningsplan? 

In het ondersteuningsplan staat hoe wij binnen samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn passend onderwijs in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor alle leerlingen inhoud en vorm geven.

Elk kind heeft recht op passend onderwijs.
Zo dicht mogelijk bij huis.
We zeggen: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”.

Passend onderwijs is altijd; 

  • goed onderwijs
  • een goed verlopende schoolloopbaan
  • extra hulp als dat nodig is
  • op de school waar u uw kind aanmeldt of zo dichtbij als mogelijk is

2. Samen met alle 90 aangesloten scholen.

Passend onderwijs organiseren we samen met alle 90 aangesloten scholen binnen ons samenwerkingsverband. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat elke leerling naar school kan.

De 90 scholen en 9 besturen binnen ons samenwerkingsverband werken goed met elkaar samen. Daardoor sluit het onderwijs steeds beter aan bij de verschillende vragen voor “hulp bij onderwijs” van onze leerlingen.

3. Link naar het ondersteuningsplan & de jaarplanning-werkagenda.

Het ondersteuningsplan is een verantwoording van onze inzet. Het ondersteuningsplan is zo geschreven dat het ook als handboek te gebruiken is. De planperiode is 1 september 2015 tot 31 juli 2018. En het ondersteuningsplan is vastgesteld op 21 september 2015.

voor het ondersteuningsplan 1 september 2015 tot 31 juli 2018
Instrumenten & Documenten