ORGANISATIE & ORGANIGRAM 

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn.

2. Organigram.

3. Het Bestuur & de Raad van Toezicht, wat betekent dat & wie zitten er in?

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn.

Samenwerkingsverband 2202-PO is bestuurlijk ingericht. Dit betekent dat de 9 schoolbesturen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en een grote eigen verantwoordelijkheid hebben.

Op weg naar ons gezamenlijk doel;
kindcentraal“de beste ondersteuning bieden en onze leerlingen & ouders in die ondersteuning centraal te stellen”

óók voor de leerlingen die net over de grens in Duitsland wonen en waarvan de ouders kiezen voor een Nederlandse school

De scholen zijn ingericht naar:

 • levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder
  Katholiek
  Protestants-Christelijk
  Gereformeerd en overig onderwijs
 • verschillende onderwijstypen zoals:
  Jenaplan
  Montessori
  Dalton
  Vrije school
  & scholen met een leerstofjaarklassensysteem
 • grote scholen (meer dan 200 leerlingen)
 • en ook veel kleine scholen (minder dan 100 leerlingen)
 • scholen voor speciaal onderwijs en  scholen voor speciaal basis onderwijs verspreid over één gemeente (Emmen)

2. Organigram.

3. Bestuur & de Raad van Toezicht, wat betekent dat & wie zitten er in?

Het Bestuur:

 • is beleidsvoorbereidend en besluitvormend zoals het in de statuten van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn is vastgelegd
 • is een uit het bestuur aangewezen groep personen die in de plaats van dat bestuur beslissingen neemt die snel genomen moet worden
 • het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris & een penningmeester

De Raad van Toezicht:

 • bestaat uit gemandateerde (volledig bevoegde) leden van alle aangesloten besturen (niet zijnde het bestuur) binnen samenwerkingsverband 2202-PO Gemeente Emmen en Borger-Odoorn
 • heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting samenwerkingsverband 2202-PO Gemeente Emmen en Borger-Odoorn
Bijlagen bij het ondersteuningsplan