NIEUWS 

nieuws (1)

VACATURES

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Emmen / Borger-Odoorn 2202 PO 

zoekt
leden voor de Raad van Toezicht 
Gegevens Samenwerkingsverband: 

Dit SWV voor passend onderwijs wordt gevormd door 9 aangesloten schoolbesturen met in totaal ongeveer 10.000 leerlingen. De onder deze besturen ressorterende scholen (90) zijn gevestigd in de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen.
De organisatie kent ondersteuning van een coördinator, een procesondersteuner en financieel/ administratief (Onderwijsbureau Meppel.)

Missie
Het bijdragen aan passend onderwijs in de basisscholen en scholen voor speciaal basis onderwijs(SBO) en speciaal onderwijs (SO) gericht op het realiseren van een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen.

Organisatie
Het SWV kent als bestuursmodel twee organen: Raad van Toezicht en Bestuur. In deze opzet wordt nu gezocht naar onafhankelijke leden van de RvT, die tenminste uit 3 personen zal bestaan.
Eén lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondersteuningsplanraad.
Het bestuur wordt gevormd door één vertegenwoordiger van elk deelnemend bestuur.

Bevoegdheden en taken Raad van Toezicht
De RvT is belast met:

 • het houden van toezicht op het bestuur, met name op beleids- en bestuursprocedures;
 • het goedkeuren van begroting en jaarverslag en het Ondersteuningsplan;
 • het beoordelen van de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met risico’s.
 • het onderhouden van een constructieve relatie met het bestuur, m.n. de voorzitter.

De leden van de RvT zijn;

 • onafhankelijk en onpartijdig
 • gericht op het belang van het SWV.
 • hebben geen zakelijke of privé belangen bij het SWV
 • maken geen deel uit van een aangesloten schoolbestuur
 • hebben geen toezichthoudende functie bij één van de aangesloten schoolbesturen
 • geen werknemer van één van de schoolbesturen.

Profielschets leden van de Raad van Toezicht
Voor alle leden van de RvT zoeken we kandidaten die

 • affiniteit hebben met passend onderwijs in het primair onderwijs
 • het onderscheid kennen tussen toezicht houden en besturen
 • strategisch kunnen denken
 • gericht zijn op een constructieve samenwerking
 • kennis hebben op een van de volgende gebieden: onderwijs /zorg; juridisch en financieel.

VoorzitterNaast genoemde algemene kenmerken kent het profiel van de voorzitter nog de volgende elementen:

 • beschikt over leidinggevend en verbindend vermogen
 • heeft (bij voorkeur) ervaring als toezichthouder of bestuurder
 • kan in complex situaties bijdragen aan goede besluitvorming.

Informatie

Voor de leden van de RvT is er een passende onkostenvergoeding.
Sollicitatiebrieven met CV voor de functie van voorzitter of lid van de RvT zien wij graag voor 5 november tegemoet op: Secretariaat SWV, info@swv2202.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij. Th. J. Joosten, interim bestuurder, 06-51616730

Zie ook de website: www.swv2202.nl 

Brochure voor ouders.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in oktober 2015 een brochure samengesteld voor ouders. Hier staat in beschreven hoe u een passende onderwijsplek vindt voor uw kind.
U kunt de brochure hier downloaden.