ACADEMY VOOR PROFESSIONALS

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van Cedin.

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van REC5 . 

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van Novilo. 

• Contactgegevens coördinator academy voor hoogbegaafdheid. 

Naar aanleiding van de wensen, doelen en de visie op scholing van onze onderwijsprofessionals binnen SWV PO 22.02, onderstaand het aanbod voor verdere professionalisering voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders in hoogbegaafdheid. Aanmelden voor 1 of meerdere opleidingen kan via de link onder het betreffende aanbod. Bij het scholingsaanbod van Cedin staan de data aangegeven. Bij het aanbod van REC5 en Novilo worden data gepland en bekendgemaakt aan de hand van de aanmeldingen.

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van Cedin.

Basiskennis hoogbegaafdheid groep 1- 3 en groep 4-8 

• een fysieke startbijeenkomst van 2 uur-signaleren-
• 3 online elearning-modules (1 uur per module) ter voorbereiding op gezamenlijke leermomenten deze zijn door de deelnemer op een zelfgekozen moment en plaats te volgen
• korte verwerkingsopdrachten om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen
• 2 gezamenlijke online studiebijeenkomsten van 1,5 uur -passend aanbod & klassenmanagement-
• een fysieke slotbijeenkomst van 2 uur –coachen|begeleiden-


Aanmelden: Basiskennis HB groep 1-3
Aanmelden: Basiskennis HB groep 4-8

Verdiepende trainingen hoogbegaafdheid

Training voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders met voldoende basiskennis van hoogbegaafdheid.
Verdieping op specifieke onderwerpen voor consolidatie van de basis-, breedte- en diepte onderstening. In twee interactieve sessies van telkens drie uur wordt een onderwerp uitgediept. Deelnemers kunnen hun praktijkervaringen inbrengen en hun kennis op een onderwerp vergroten. Ze krijgen praktische tips om toe te passen in de praktijd en er is een mogelijkheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen.
De verdiepingstraining vindt fysiek, op locatie plaats.
Aanmelden: Verdiepende training HB

Specialist hoogbegaafdheid
Voor leerkrachten, plusklas-leerkrachten en intern begeleiders die een coördinerende rol willen gaan spelen als specialist binnen hun team of stichting.
Mogelijkheid tot registratie in het kwaliteitsregister als specialist hoogbegaafdheid bij de LBBO-SB. Opbouw volgens 3 modules basisarrangement, aanvullend arrangement en diepte-complexe zorg.
De opleiding bestaat uit 9 bijeenkomsten, de contacturen zijn als volgt verdeeld en de aangeven data zijn daarvoor gereserveerd:

 • 1x introductiebijeenkomst waarbij het doel en werkwijze worden besproken
  27 januari – start dag – 9:00-13:00 uur
 • 7 x inhoudelijke bijeenkomsten (9.00-17.00 uur)
  10 februari/ 17 maart/21 april/19 mei/23 juni/8 september//6 oktober
 • 1 x slotdag (9.00-17.00 uur) werkstuk en portfolio presentaties
  17 november – slotdag – 9:00-17:00 uur

De lesdagen zijn van 9:00-17:00 uur m.u.v. de startdag. 
Begeleide intervisie en zelfstudie. 
Deelnemers dienen daarnaast rekening te houden met 6 ochtenden voor praktijkbezoeken, die in overleg worden ingepland: 3 in het voorjaar en 3 in het najaar.
Aanmelden: Specialist begaafdheid

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van REC5. 

Basiskennis hoogbegaafdheid 

Deze basiscursus Hoogbegaafd is opgezet voor alle mensen die werken in het primair onderwijs en die basiskennis nodig hebben van hoogbegaafdheid. Er wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt op welke wijze hoogbegaafdheid verwerkt kan worden in het onderwijsprogramma. Tips voor leerkrachten over signalering, do’s & don’t’s in het lesgeven en kenmerken en verschijningsvormen van hoogbegaafdheid maken deel uit van het programma. Er is ruimte voor vragen uit de groep. Op een zowel praktische als inspirerende wijze nemen de deelnemers kennis van de basis van hoogbegaafdheid.
Duur: twee bijeenkomsten van 2-2,5 uur.
Aanmelden: Basiskennis HB

Data REC5:
Donderdag 8 juni 2022 15.00-17.00 uur
Donderdag 15 juni 2022 15.00-17.00 uur

Het jonge kind|Kiene kleuters
Veel kleuterleerkrachten hebben vragen over de kiene kleuters in hun klas. Hoe kunnen ze deze kinderen het beste onderwijs geven en hoe integreer je dit in een volle kleuterklas? Tijdens de praktische en inspirerende cursus Kiene Kleuters leren kleuterleerkrachten hoe ze het verschil zien tussen een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong en een begaafde kleuter en hoe ze deze groepen tot hun recht kunnen laten komen in de eigen klas. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van aanwezig materiaal en de leerkrachten leren hoe zij zelf passende lessen kunnen opbouwen. Ook is er volop ruimte voor het gebruik van technologie in de kleutergroepen. Onderwerpen als mindset, visies op intelligentie, creativiteit, effecten van interventies, inzetten van ontwikkelingsmateriaal, werken in hoeken, aanvankelijk lezen en rekenen en vervroegde instroom en doorstroom komen aan bod. Ook is er volop ruimte voor vragen en er wordt gebruik gemaakt van ‘best practices’. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Duur: vijf bijeenkomsten van 2-2,5 uur
Aanmelden: Het jonge kind|Kiene Kleuters

Data REC5:
3 februari 2022 15.00-17.00 uur
16 februari 2022 15.00-17.00 uur
2 maart 2022 15.00-17.00 uur
16 maart 2022 15.00-17.00 uur
23 maart 2022 15.00-17.00 uur

Specialist hoogbegaafdheid 

De opleiding Begaafdheidsspecialist PO is geschikt voor leerkrachten die specialist willen worden op het gebied van hoogbegaafdheid. In de opleiding komen onderwerpen als intelligentie (theorieën en modellen), creativiteit, leerbehoeften, motivatie, versnellen, compacten en verrijken, effecten van interventies, onderpresteren, communicatie, didactiek en methodologie, leerproblemen, diagnostiek en signalering en mogelijke instrumenten in een structurele setting aan bod. Ook wordt er gekeken naar best practices en maken we gebruik van gastdocenten. De opgedane kennis tijdens de bijeenkomsten wordt uitgewerkt uit in praktijkopdrachten.
Van de cursisten wordt een actieve houding verwacht. Na de tweede bijeenkomst presenteert elke student een zelfgekozen subthema binnen het onderwerp hoogbegaafdheid. Ook is er veel aandacht voor intervisie en reflectie op het eigen leren. De studiebelasting is 3-6 uur per week afhankelijk van vooropleiding en ervaring. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Duur: 12 bijeenkomsten van 2,5-3 uur
Aanmelden: Specialist HB

Data REC5:
18 januari 2022
1 februari 2022
15 februari 2022
1 maart 2022
15 maart 2022
29 maart 2022
12 april 2022
19 april 2022
10 mei 2022
24 mei 2022
7 juni 2022
21 juni 2022
27 juni 2022 (reservedatum)

• Het scholingsaanbod voor hoogbegaafdheid van Novilo. 

Het jonge kind 

Training – Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong – ca. 3 uur
Implementatie – Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong – ca. 1,5 uur
Specialisatie – Slimme kleuters – 3 dagen
AanmeldenHet jonge kind

Basiskennis HB
Basiskennis HB opgedeeld in 4 thema’s:
– signaleren
– compacten & verrijken
– klassenmanagement
– coachend begeleiden

Ieder thema bestaat uit een reeks videolessen vooraf gevolgd door een praktijk moment van ca. 3 uur.
Deelnemers doorlopen de hele module van 4 thema’s om zeker te weten dat men dezelfde taal spreekt en voldoende basiskennis heeft.
AanmeldenBasiskennis HB

Talentbegeleider – specialist HB 

Onderwijsprofessionals kunnen de opleiding tot Talentbegeleider volgen om specialist te worden op hun school of in hun regio. Zij worden opgeleid voor zowel een coördinerende rol (binnen school of bestuur) als een expertise rol met specialistische didactische kennis en vaardigheden om bijvoorbeeld een plusklas of een voltijd HB klas te draaien.
Aanmelden: Specialist HB Talentbegeleider

Gevorderden opleiding talentbegeleider

Voor de onderwijsprofessionals die reeds een opleiding hebben gevolgd en meer diepgang verlangen is de gevorderden opleiding Talentbegeleider ontwikkeld. Deze wordt aangeboden in twee varianten:

 • Gevorderden opleiding Talentbegeleider individueel – voor het 1-op-1 begeleiden van leerlingen ter voorkoming van uitval en thuiszitten. Hierbij ligt de nadruk de combinatie tussen onderwijs en zorg, omgaan met trauma’s en het remediëren van complexe problematieken
 • Gevorderden opleiding Talentbegeleider groepsbegeleiders – voor het opdoen van meer diepgaande en specialistische didactische kennis om onderwijs te geven aan (hoog)begaafde leerlingen in groepen en omgaan met de verschillende problematieken in het onderwijs

Aanmelden: Specialist HB Talentbegeleider Gevorderd

• Contactgegevens coördinator academy voor hoogbegaafdheid. 

De coördinatie van de professionalisering voor hoogbegaafdheid ligt bij Nina Oosterveen.
Voor vragen kun je bij haar terecht via email; info@oosterveenadvies.nl