agenda swv2202AGENDA SCHOOLJAAR 2018-2019

MAART 2019
1 maart 2019
Vooroverleg Dagelijks Bestuur van 10.00 uur tot 11.00 uur

7 maart 2019
Raad van Toezicht 1e overleg in nieuwe samenstelling

14 maart 2019

Bestuurs overleg 17.00 uur tot 19.00 uur

21 maart 2019
Vergadering Dagelijks Bestuur van 09.30 uur tot 11.00 uur

25 maart 2019
Vergadering OPR (ondersteuningsplanraad) van 18.00-20.00 uur

28 maart 2019
Vooroverleg Dagelijks Bestuur onder voorbehoud

APRIL 2019
11 april 2019
Bestuurs overleg van 17.00 uur tot 19.00 uur
Vergadering integrale werkgroep van 9.30 uur tot 11.30 uur

27 april tot en met 5 mei 2019

Meivakantie

MEI 2019

16 mei 2019
Vergadering Dagelijks Bestuur van 09.30 uur tot 11.00 uurJUNI 2019

3 juni 2019
Vergadering OPR (ondersteuningsplanraad) van 18.00-20.00 uur
Werkgroep speciaal onderwijs van 10.45 uur tot 12.45 uur

13 juni 2019
Bijeenkomst bestuur en schoolbesturen van 16.00-17.30 uur
Vooroverleg Dagelijks Bestuur onder voorbehoud

20 juni 2019
Vergadering integrale werkgroep van 9.30 uur tot 11.30 uur

27 juni 2019
Vergadering Dagelijks Bestuur van 9.30 uur tot 11.00 uur

JULI 2019
13 juli tot en met 25 augustus 2019

Zomervakantie