Dekkend netwerk

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Daarom zorgen de samenwerkende scholen in onze regio samen wat voor een dekkend aanbod. Een kind gaat naar een basisschool in de buurt als dat kan. Is er meer en intensievere begeleiding nodig, dan is er gespecialiseerd onderwijs.

Op de kaart hierboven zie je welke initiatieven en scholen er zijn in ons dekkend netwerk. Wij werken aan inclusiever onderwijs. Door in te steken op het delen van kennis en ervaring. En het samenwerken over de schotten van jeugdhulp, gemeente en onderwijs te stimuleren. Zodat wij een plek bieden waar kinderen met verschillende kwaliteiten, achtergronden en behoeften elkaar tegenkomen en ontmoeten.