Geschillenregeling

Als samenwerkingsverband proberen we meningsverschillen in goed overleg op te lossen. Om zo te voorkomen dat er geschillen met (gerechtelijke) procedures ontstaan. Maar het kan zijn dat je je niet kunt vinden in een besluit.

Ben je het niet eens met de ondersteuning die je kind krijgt?
Ga dan in gesprek met je school. Kom je er niet uit met je school, ga dan een gesprek aan met het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Als dat ook niet helpt, kun je een onderwijsconsulent vragen om mee te denken over wat een passende oplossing zou kunnen zijn. De klachtenregeling van de school is van toepassing. Vraag daar dus naar.

Ben je het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? Stuur dan een mail naar het samenwerkingsverband (info@swv2202.nl). Vertel waarom je het niet eens bent met het besluit. We gaan dan in gesprek. Komen we er niet uit? Het bestuur van het samenwerkingsverband is aangesloten bij de landelijke geschillencommissie m.b.t. bezwaren en klachten rondom passend onderwijs. Het bestuur kan daar het geschil voorleggen. Ben je het niet eens met die uitkomst? Dan kun je als laatste stap naar de Ondernemingskamer. Je hebt dan een advocaat nodig.

Vind je dat je kind een ongelijke behandeling krijgt in het onderwijs (bijvoorbeeld bij een beperking of chronische ziekte)? En kom je er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens (voorheen de Commissie Gelijke Behandeling). Een uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt meestal wel opgevolgd. Voor meer informatie kun je naar https://www.mensenrechten.nl/.