Het ondersteuningsplan

Wat staat er in het ondersteuningsplan? 

In het ondersteuningsplan staat hoe wij binnen samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn passend onderwijs in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs voor alle leerlingen inhoud en vorm geven. 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Zo dicht mogelijk bij huis.
We zeggen: “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”. 

Passend onderwijs is altijd; 

  • goed onderwijs 
  • een goed verlopende schoolloopbaan
  • extra hulp als dat nodig is  
  • op de school waar u uw kind aanmeldt of zo dichtbij als mogelijk is 

Passend onderwijs organiseren we samen met de ruim 75 aangesloten scholen binnen ons samenwerkingsverband. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat elke leerling naar school kan.
De ruim 75 scholen en 9 besturen binnen ons samenwerkingsverband werken goed met elkaar samen. Daardoor sluit het onderwijs steeds beter aan bij de verschillende vragen voor “hulp bij onderwijs” van onze leerlingen. 

Het OP beschrijft de manier waarop het SWV passend onderwijs in het basis en speciaal (basis)onderwijs voor alle leerlingen vanaf 1 augustus 2022 concreet inhoud en vorm blijft geven Het ondersteuningsplan is zo geschreven dat het ook als handboek te gebruiken is. De planperiode is augustus 2022-juli 2026. En het ondersteuningsplan is vastgesteld op 21 april 2022.

Klik hier voor het hele ondersteuningsplan 2022-2026