AANGESLOTEN BESTUREN & SCHOLEN

1. Aangesloten besturen & bestuurders binnen SWV 2202-PO.

2. Scholen op de kaart, een link naar de website.

3. Aangesloten scholen binnen SWV 2202-PO.

1. Aangesloten besturen & bestuurders binnen SWV 2202-PO.

In het overzicht staan de 9 deelnemende schoolbesturen en het dagelijks bestuur (DB) van samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn.
Binnen ons samenwerkingsverband zijn er scholen voor gewoon basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (clusters 3 & 4).

Naam schoolbestuur Naam bestuurder Functie SWV 2202-PO Contactgegevens bestuurder Soort onderwijs Website
St. Regionaal expertisecentrum Noord Nederland (RENN4) Dhr. J. Jonker voorzitter DB j.jonker@renn4.nl Speciaal basis onderwijs (SBO). Cluster 4. www.renn4.nl
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen Dhr. E. Vredeveld vice-voorzitter DB e.vredeveld@oo-emmen.nl Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton-, BAS- en Montessori. www.openbaaronderwijsemmen.nl
Stichting Vivani Dhr. R. Kempers penningmeester DB r.kempers@viviani.nl Protenstants Christelijk basisonderwijs www.viviani.nl
CKC Drenthe Dhr. E. Rietkerk lid e.rietkerk@ckcdrenthe.nl Christelijk basisonderwijs in Noord-Oost Nederland www.ckcdrenthe.nl
Stichting OPO Borger-Odoorn Mevr. J. Drok lid j.drok@opoborger-odoorn.nl Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton en Montessori. www.opoborgerodoorn.nl
Stichting Catent Dhr. E. Verrips lid e.verrips@catent.nl Katholiek-Christelijk speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.catent.nl
Hannah Scholen Mevr. A. Stolper lid bestuurder@hannahscholen.nl Gereformeerd basisonderwijs. www.scholengroephannah.nl
Stichting Vrije Scholen Athena Mevr. H.Hospes lid directie@vbsdestroeten.nl Vrijeschool voor primair basisonderwijs www.vrijescholenathena.nl
Stichting Primenius Mevr. B. Hobert lid bejanne.hobert@primenius.nl Katholiek speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.primenius.nl

2. Scholen op de kaart, een link naar de website.

Wat vind ik op Scholen op de kaart?
Scholen op de kaart geeft een compleet beeld van de scholen bij jou in de buurt. Je kan hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken.

Waar komt de informatie vandaan?
De scholen vertellen op Scholen op de kaart hun verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid komen. Hierover hebben we afspraken met DUO en de Inspectie van het Onderwijs. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid. Link naar de website: https://scholenopdekaart.nl/

3. Aangesloten scholen binnen SWV 2202-PO.

In dit overzicht staan alle scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn. De scholen staan onder het bestuur waarbij de school hoort en de gemeente waar de school staat.
Klikt u op de link >> naar de website van de school voor meer informatie.

SWV 2202-PO besturen en scholen Website Gemeente
Stichting CKC Drenthe (Christelijke kindcentra) Borger – Odoorn
Christelijke basisschool De Wegwijzer www.cbsdewegwijzer.com
Christelijke basisschool De Borgh www.cbsdeborgh.nl
Christelijke basisschool De Klister www.cbsdeklister.nl
Christelijke basisschoolSchool 59 www.school59.nl
Christelijke basisschool Rehoboth www.rehoboth-school.nl
Stichting OPO openbaar onderwijs Borger – Odoorn Borger – Odoorn
Daltonschool Ees www.daltonschoolees.nl
Openbare basisschool 75 (Nieuw Buinen) www.obs-75nieuwbuinen.nl
Openbare basisschool De Poolster www.obs-depoolster.nl
Openbare basisschool De Aanloop www.obs-deaanloop.nl
Openbare basisschool De Ekkelhof www.obs-ekkelhof.nl
Openbare basisschool De Weiert www.obs-deweiert.nl
Openbare basisschool De Westhoek www.obs-dewesthoek.nl
Openbare basisschool De Zweng www.obs-dezweng.nl
Openbare basisschool Montessori www.montessoriborger.nl
Openbare basisschool de Linderakkers www.obs-delinderakkers.nl
Openbare basischool de Meander www.obsdemeander-borger.nl
Stichting CATENT Emmen
Katholieke basisschool St. Gerardus Majella gerardusmajella@xs4all.nl
Katholieke basisschoolSt. Franciscusschool directie@stfranciscusschool.nl
Katholieke basisschool R.K. Nicolaasschool nicolaasschool@xs4all.nl
Openbaar Onderwijs OPO Emmen Emmen
Openbare basisschool ’t Eenspan http://www.obs-eenspan.nl/
Openbare basisschool Angelslo http://www.obs-angelslo.nl/
Openbare basisschool De Barg http://www.obs-barg.nl/
Openbare basisschool de Brink www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl/
Openbare basisschool De Esdoorn http://www.obs-esdoorn.nl/
Openbare basisschool De Lisdodde http://www.obs-lisdodde.nl/
Openbare basisschool De Vlonder http://www.vlonder.openbaaronderwijsemmen.nl/
Openbare basisschool Delftlanden http://www.delftlanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool Emmermeer http://obs-emmermeer.nl/
Openbare basisschool Kubus (Hasselbraam) http://www.obs-kubus.nl/
Openbare basisschool Kubus (Iemenkorf) http://www.obs-kubus.nl
Openbare basisschool Meester Vegter http://www.obs-mr-vegter.nl/
Openbare basisschool Montessorischool http://www.montessori-emmen.nl/
Openbare basisschool Op ’t Veld http://www.obs-optveld.nl/
Openbare basisschool De Bente http://www.obs-bente.nl/
Openbare basisschool De Dreef http://www.dreef.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Meent http://www.obs-meent.nl/
Openbare basisschool De Runde http://www.obs-runde.nl/
Openbare basisschool De Anbrenge http://www.obs-anbrenge.nl/
Openbare basisschool De Planeet http://obs-planeet.nl/
Openbare basisschool De Spil http://www.obs-spil.nl/
Openbare basisschool De Viersprong http://www.obs-viersprong.nl/
Openbare basisschool De Bascule http://www.bascule.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Dordse Til http://www.obs-dordtsetil.nl/
Openbare basisschool ’t Koppel http://www.obs-koppel.nl/
Openbare basisschool De Dreske http://www.obs-dreske.nl/
Openbare basisschool De Iemenhof http://www.iemenhof.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool ’t Swarte Meer http://www.obs-swartemeer.nl/
ZMLK Thriantaschool http://www.zml-thriantaschool.nl/
SBO De Catamaran http://www.sbo-catamaran.nl/
Expertisecentrum anderstaligen http://www.eca.openbaaronderwijsemmen.nl
Locatie Hesselanden http://www.hesselanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Stichting VIVIANI Christelijk basisonderwijs Emmen
Daltonschool t Twiespan http://www.twiespan.nl
de Oliebron http://www.cbdeoliebron.nl/
het Palet http://www.cbshetpalet.nl
Braakhekkeschool http://www.braakhekkeschool.nl
de Bentetop http://www.bentetop.nl/
Het Talent http://www.hettalent.com/
PCBS Willem Alexander http://www.willem-alexander-erica.nl
CB de Triangel http://www.cbs-detriangel.nl
de Brug http://www.cbdebrug.nl
de Zwaluw http://www.cbdezwaluw.nl/home/
Jenaplanschool de IJsvogel http://www.cbdeijsvogel.nl/
Daltonschool CB de Bron http://www.cbs-debron.nl
de Kap http://www.cbdekap.nl
Groen van Prinstererschool http://www.groenvprinsterer.nl/
Jenaplanschool Het Anker http://www.hetankeremmen.nl/
Stichting Regionaal expertisecentrum Noord Nederland RENN4 Emmen
SO De Aventurijn aventurijn@renn4.nl
Vereniging Gereformeerd primair onderwijs De Oosthoek Emmen
De Rank http://www.gbsderankemmen.nl
Stichting Vrije scholen Athena Emmen
Basisschool de Stroeten info@basisschooldestroeten.nl
Stichting Primenius Emmen
SBO Toermalijn http://www.toermalijn-sbo.nl
St. Josepthschool https://www.stjosephzandberg.nl/
St. Gerardusschool http://www.sintgerardus.nl
St. Fransschool http://www.stfransschool.nl
R.K. Basisschool De Banier http://www.rkbsdebanier.nl
St. Theresiaschool http://www.sinttheresiaschool.nl
R.K. Basisschool De Hoeksteen http://www.rkbsdehoeksteen.nl
R.K. Basisschool De Brummelbos http://www.debrummelbos.nl
Kardinaal Alfrinkschool http://www.kardinaalalfrink.nl
St. Henricusschool http://www.sthenricusschool.nl
RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla http://www.kristalla.nu
Pastoor Middelkoopschool http://www.pastoormiddelkoopschool.nl
R.K. Basisschool De Diedeldoorn http://www.diedeldoorn.nl