AANGESLOTEN BESTUREN & SCHOLEN

1. Aangesloten besturen binnen SWV 2202-PO.

2. Aangesloten scholen binnen SWV 2202-PO.

1. Aangesloten besturen.

In het overzicht staan de 9 schoolbesturen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er scholen voor gewoon basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (clusters 3 & 4).

Naam schoolbestuur Soort onderwijs Website Tel.nummer
 Stichting CKC Christelijk  basisonderwijs in Noord-Oost Nederland www.ckcdrenthe.nl 0592-409865
Stichting OPO Borger-Odoorn Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton en Montessori. www.opoborgerodoorn.nl 0599-353570
Stichting Catent Katholiek-Christelijk speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.catent.nl 088-8508680
Openbaar onderwijs Emmen Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton-, BAS- en Montessori. www.openbaaronderwijsemmen.nl  0591-685840
Stichting Vivani Protenstants Christelijk basisonderwijs www.viviani.nl 0591-648207
St.regionaal expertisecentrum Noord Nederland (RENN4) Speciaal basis onderwijs (SBO). Cluster 4. www.renn4.nl 050-3098888
Vereniging Gereformeerd primair onderwijs “De Oosthoek” Gereformeerd basisonderwijs. www.vgpodeoosthoek.nl 0523-271580
Stichting Vrije Scholen Athena Vrijeschool voor primair basisonderwijs www.vrijescholenathena.nl 0570-612 459
Stichting Primenius Katholiek speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.primenius.nl 0597-676955

2. Aangesloten scholen.

In dit overzicht staan alle scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn. De scholen staan onder het bestuur waarbij de school hoort en de gemeente waar de school staat.
Klikt u op de link >> naar de website van de school voor meer informatie.

SWV 2202-PO besturen en scholen Website
 Stichting CKC www.ckcdrenthe.nl
Christelijke basisschool De Wegwijzer www.cbsdewegwijzer.com
Christelijke basisschool De Borgh www.cbsdeborgh.nl
Christelijke basisschool Menso Altingschool www.cbs-mensoalting.nl
Christelijke basisschool De Klister www.cbsdeklister.nl
Christelijke basisschoolSchool 59 www.school59.nl
Christelijke basisschool Jonglaren www.jonglaren.nl
Christelijke basisschool De Tol www.cbsdetol.nl
Christelijke basisschool De Holtenhoek www.deholtenhoek.nl
Christelijke basisschool Rehoboth www.rehoboth-school.nl
Christelijke basisschool Het Stroomdal www.stroomdal.nl
Christelijke basisschool De Rietzanger www.cbsderietzanger.nl
Stichting OPO openbaar onderwijs Borger – Odoorn  Borger – Odoorn
Daltonschool Ees www.daltonschoolees.nl
Openbare basisschool 75 (Nieuw Buinen) www.obs-75nieuwbuinen.nl
Openbare basisschool De Poolster www.obs-depoolster.nl
Openbare basisschool De Aanloop www.obs-deaanloop.nl
Openbare basisschool De Ekkelhof www.obs-ekkelhof.nl
Openbare basisschool De Weiert www.obs-deweiert.nl
Openbare basisschool De Westhoek www.obs-dewesthoek.nl
Openbare basisschool De Zweng www.obs-dezweng.nl
Openbare basisschool Montessori www.montessoriborger.nl
Openbare basisschool de Linderakkers www.obs-delinderakkers.nl
Openbare basischool de Meander www.obsdemeander-borger.nl
Stichting CATENT  Emmen
Katholieke basisschool St. Gerardus Majella gerardusmajella@xs4all.nl
Katholieke basisschoolSt. Franciscusschool directie@stfranciscusschool.nl
Openbaar Onderwijs OPO Emmen  Emmen
Openbare basisschool ’t Eenspan www.obs-eenspan.nl
Openbare basisschool Angelslo www.obs-angelslo.nl
Openbare basisschool De Barg www.obs-barg.nl
Openbare basisschool de Brink www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Esdoorn www.obs-esdoorn.nl
Openbare basisschool De Lisdodde www.obs-lisdodde.nl
Openbare basisschool De Vlonder www.vlonder.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool Delftlanden www.delftlanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool Emmermeer obs-emmermeer.nl
Openbare basisschool Kubus www.obs-kubus.nl
Openbare basisschool Meester Vegter www.obs-mr-vegter.nl
Openbare basisschool Montessorischool www.montessori-emmen.nl
Openbare basisschool Op ’t Veld www.obs-optveld.nl
Openbare basisschool De Bente www.obs-bente.nl
Openbare basisschool De Dreef www.dreef.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Meent www.obs-meent.nl
Openbare basisschool De Runde www.obs-runde.nl
Openbare basisschool De Anbrenge www.obs-anbrenge.nl
Openbare basisschool De Planeet obs-planeet.nl
Openbare basisschool De Spil www.obs-spil.nl
Openbare basisschool De Viersprong www.obs-viersprong.nl
Openbare basisschool De Bascule www.bascule.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Dordse Til www.obs-dordtsetil.nl
Openbare basisschool ’t Koppel www.obs-koppel.nl
Openbare basisschool De Dreske www.obs-dreske.nl
Openbare basisschool De Iemenhof www.iemenhof.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool ’t Swarte Meer www.obs-swartemeer.nl
ZMLK Thriantaschool www.zml-thriantaschool.nl
SBO De Catamaran www.sbo-catamaran.nl
Expertisecentrum anderstaligen www.eca.openbaaronderwijsemmen.nl
Locatie Hesselanden www.hesselanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Stichting VIVIANI Christelijk basisonderwijs  Emmen
Daltonschool t Twiespan www.twiespan.nl
de Oliebron www.cbdeoliebron.nl
het Palet www.cbshetpalet.nl
Braakhekkeschool www.braakhekkeschool.nl
de Bentetop www.bentetop.nl
de Praom www.praom.nl
Het Talent www.hettalent.com
PCBS Willem Alexander www.willem-alexander-erica.nl
CB de Triangel www.cbs-detriangel.nl
de Brug www.cbdebrug.nl
de Zwaluw www.cbdezwaluw.nl/home/
Jenaplanschool de IJsvogel www.cbdeijsvogel.nl
Daltonschool CB de Bron www.cbs-debron.nl
de Kap www.cbdekap.nl
Groen van Prinstererschool www.groenvprinsterer.nl
Jenaplanschool Het Anker www.hetankeremmen.nl
Stichting Regionaal expertisecentrum Noord Nederland RENN4  Emmen
SO De Aventurijn aventurijn@renn4.nl
Vereniging Gereformeerd primair onderwijs De Oosthoek  Emmen
De Rank www.gbsderankemmen.nl
Stichting Vrije scholen Athena  Emmen
Basisschool de Stroeten info@basisschooldestroeten.nl
Stichting Primenius  Emmen
SBO Toermalijn www.toermalijn-sbo.nl
St. Josepthschool www.stjosephzandberg.nl
St. Gerardusschool www.sintgerardus.nl
St. Fransschool www.stfransschool.nl
R.K. Basisschool De Banier www.rkbsdebanier.nl
St. Theresiaschool www.sinttheresiaschool.nl
R.K. Basisschool De Hoeksteen www.rkbsdehoeksteen.nl
R.K. Basisschool De Brummelbos www.debrummelbos.nl
Kardinaal Alfrinkschool www.kardinaalalfrink.nl
St. Henricusschool www.sthenricusschool.nl
RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla www.kristalla.nu
Pastoor Middelkoopschool www.pastoormiddelkoopschool.nl
R.K. Basisschool De Diedeldoorn www.diedeldoorn.nl