AANGESLOTEN BESTUREN & SCHOLEN

1. Aangesloten besturen binnen SWV 2202-PO.

2. Aangesloten scholen binnen SWV 2202-PO.

1. Aangesloten besturen.

In het overzicht staan de 9 schoolbesturen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er scholen voor gewoon basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (clusters 3 & 4).

Naam schoolbestuur Soort onderwijs Website Tel.nummer
 Stichting CKC Christelijk  basisonderwijs in Noord-Oost Nederland www.ckcdrenthe.nl 0592-409865
Stichting OPO Borger-Odoorn Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton en Montessori. www.opoborgerodoorn.nl 0599-353570
Stichting Catent Katholiek-Christelijk speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.catent.nl 088-8508680
Openbaar onderwijs Emmen Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton-, BAS- en Montessori. www.openbaaronderwijsemmen.nl  0591-685840
Stichting Vivani Protenstants Christelijk basisonderwijs www.viviani.nl 0591-648207
St.regionaal expertisecentrum Noord Nederland (RENN4) Speciaal basis onderwijs (SBO). Cluster 4. www.renn4.nl 050-3098888
Vereniging Gereformeerd primair onderwijs “De Oosthoek” Gereformeerd basisonderwijs. www.vgpodeoosthoek.nl 0523-271580
Stichting Vrije Scholen Athena Vrijeschool voor primair basisonderwijs www.vrijescholenathena.nl 0570-612 459
Stichting Primenius Katholiek speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.primenius.nl 0597-676955

2. Aangesloten scholen.

In dit overzicht staan alle scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn. De scholen staan onder het bestuur waarbij de school hoort en de gemeente waar de school staat.
Klikt u op de link >> naar de website van de school voor meer informatie.

SWV 2202-PO besturen en scholen Website Gemeente
Stichting CKC Drenthe (Christelijke kindcentra) Borger – Odoorn
Christelijke basisschool De Wegwijzer www.cbsdewegwijzer.com
Christelijke basisschool De Borgh www.cbsdeborgh.nl
Christelijke basisschool De Klister www.cbsdeklister.nl
Christelijke basisschoolSchool 59 www.school59.nl
Christelijke basisschool Rehoboth www.rehoboth-school.nl
Stichting OPO openbaar onderwijs Borger – Odoorn Borger – Odoorn
Daltonschool Ees www.daltonschoolees.nl
Openbare basisschool 75 (Nieuw Buinen) www.obs-75nieuwbuinen.nl
Openbare basisschool De Poolster www.obs-depoolster.nl
Openbare basisschool De Aanloop www.obs-deaanloop.nl
Openbare basisschool De Ekkelhof www.obs-ekkelhof.nl
Openbare basisschool De Weiert www.obs-deweiert.nl
Openbare basisschool De Westhoek www.obs-dewesthoek.nl
Openbare basisschool De Zweng www.obs-dezweng.nl
Openbare basisschool Montessori www.montessoriborger.nl
Openbare basisschool de Linderakkers www.obs-delinderakkers.nl
Openbare basischool de Meander www.obsdemeander-borger.nl
Stichting CATENT Emmen
Katholieke basisschool St. Gerardus Majella gerardusmajella@xs4all.nl
Katholieke basisschoolSt. Franciscusschool directie@stfranciscusschool.nl
Katholieke basisschool R.K. Nicolaasschool nicolaasschool@xs4all.nl
Openbaar Onderwijs OPO Emmen Emmen
Openbare basisschool ‘t Eenspan http://www.obs-eenspan.nl/
Openbare basisschool Angelslo http://www.obs-angelslo.nl/
Openbare basisschool De Barg http://www.obs-barg.nl/
Openbare basisschool de Brink www.brink.openbaaronderwijsemmen.nl/
Openbare basisschool De Esdoorn http://www.obs-esdoorn.nl/
Openbare basisschool De Lisdodde http://www.obs-lisdodde.nl/
Openbare basisschool De Vlonder http://www.vlonder.openbaaronderwijsemmen.nl/
Openbare basisschool Delftlanden http://www.delftlanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool Emmermeer http://obs-emmermeer.nl/
Openbare basisschool Kubus (Hasselbraam) http://www.obs-kubus.nl/
Openbare basisschool Kubus (Iemenkorf) http://www.obs-kubus.nl
Openbare basisschool Meester Vegter http://www.obs-mr-vegter.nl/
Openbare basisschool Montessorischool http://www.montessori-emmen.nl/
Openbare basisschool Op ‘t Veld http://www.obs-optveld.nl/
Openbare basisschool De Bente http://www.obs-bente.nl/
Openbare basisschool De Dreef http://www.dreef.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Meent http://www.obs-meent.nl/
Openbare basisschool De Runde http://www.obs-runde.nl/
Openbare basisschool De Anbrenge http://www.obs-anbrenge.nl/
Openbare basisschool De Planeet http://obs-planeet.nl/
Openbare basisschool De Spil http://www.obs-spil.nl/
Openbare basisschool De Viersprong http://www.obs-viersprong.nl/
Openbare basisschool De Bascule http://www.bascule.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool De Dordse Til http://www.obs-dordtsetil.nl/
Openbare basisschool ‘t Koppel http://www.obs-koppel.nl/
Openbare basisschool De Dreske http://www.obs-dreske.nl/
Openbare basisschool De Iemenhof http://www.iemenhof.openbaaronderwijsemmen.nl
Openbare basisschool ‘t Swarte Meer http://www.obs-swartemeer.nl/
ZMLK Thriantaschool http://www.zml-thriantaschool.nl/
SBO De Catamaran http://www.sbo-catamaran.nl/
Expertisecentrum anderstaligen http://www.eca.openbaaronderwijsemmen.nl
Locatie Hesselanden http://www.hesselanden.openbaaronderwijsemmen.nl
Stichting VIVIANI Christelijk basisonderwijs Emmen
Daltonschool t Twiespan http://www.twiespan.nl
de Oliebron http://www.cbdeoliebron.nl/
het Palet http://www.cbshetpalet.nl
Braakhekkeschool http://www.braakhekkeschool.nl
de Bentetop http://www.bentetop.nl/
Het Talent http://www.hettalent.com/
PCBS Willem Alexander http://www.willem-alexander-erica.nl
CB de Triangel http://www.cbs-detriangel.nl
de Brug http://www.cbdebrug.nl
de Zwaluw http://www.cbdezwaluw.nl/home/
Jenaplanschool de IJsvogel http://www.cbdeijsvogel.nl/
Daltonschool CB de Bron http://www.cbs-debron.nl
de Kap http://www.cbdekap.nl
Groen van Prinstererschool http://www.groenvprinsterer.nl/
Jenaplanschool Het Anker http://www.hetankeremmen.nl/
Stichting Regionaal expertisecentrum Noord Nederland RENN4 Emmen
SO De Aventurijn aventurijn@renn4.nl
Vereniging Gereformeerd primair onderwijs De Oosthoek Emmen
De Rank http://www.gbsderankemmen.nl
Stichting Vrije scholen Athena Emmen
Basisschool de Stroeten info@basisschooldestroeten.nl
Stichting Primenius Emmen
SBO Toermalijn http://www.toermalijn-sbo.nl
St. Josepthschool https://www.stjosephzandberg.nl/
St. Gerardusschool http://www.sintgerardus.nl
St. Fransschool http://www.stfransschool.nl
R.K. Basisschool De Banier http://www.rkbsdebanier.nl
St. Theresiaschool http://www.sinttheresiaschool.nl
R.K. Basisschool De Hoeksteen http://www.rkbsdehoeksteen.nl
R.K. Basisschool De Brummelbos http://www.debrummelbos.nl
Kardinaal Alfrinkschool http://www.kardinaalalfrink.nl
St. Henricusschool http://www.sthenricusschool.nl
RK/PC Jenaplanbasisschool Kristalla http://www.kristalla.nu
Pastoor Middelkoopschool http://www.pastoormiddelkoopschool.nl
R.K. Basisschool De Diedeldoorn http://www.diedeldoorn.nl