DE INTEGRALE WERKGROEP/BELEIDSGROEP

werkgroep-311. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

2. Wat zijn de taken van de integrale werkgroep en wie zitten erin? 

3. Contactpersoon integrale werkgroep. 
1. De integrale werkgroep & het ondersteuningsplan.

De integrale werkgroep bestaat uit collega’s die hun sporen verdiend hebben in de verschillende onderwijssoorten en instellingen. Onderwijsprofessionals uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van samenwerkingsverband 2202-PO.

Deze professionals begeleiden het bestuur en management bij de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs. De integrale werkgroep heeft als opdracht om, samen met coördinator Roel Weener en procesondersteuner Janet Ramaker, het ondersteuningsplan en de jaarplanning-werkagenda (onderdeel van het OP) verder uit te werken.

ONTWIKKELINGEN en WERKAGENDA
Als bouwstenen worden de volgende drie onderdelen gebruikt:

1. De vragen en signalen vanuit het veld (ouders, scholen, leraren, besturen, etc.)
2. Het ondersteuningsplan van samenwerkingsverband 2202-PO
3. De landelijke regelgeving en wet- en regelgeving

2. Wat zijn de taken van de integrale werkgroep en wie zitten erin?.

Elke maand komt de werkgroep bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken en te vertalen naar de leerlingen, ouders en leraren.

Voorbeelden van die onderwerpen zijn:

  • werken met arrangementen
  • werken met de handelingsgerichte indicerings trajectwijzer (HIT) voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
  • overleg over de veranderingen in de jeugdzorg met de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn
  • werkwijze en aanpak voor leerlingen in crisissituaties
  • overleg met speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)
  • overleg met de commissie van advies (CvA)
3. Contact integrale werkgroep.

Contactpersoon voor de integrale werkgroep is Janet Ramaker.
Uw vragen kunt u mailen naar: info@swv2202.nl.