MISSIE & VISIE

1. Missie van samenwerkingsverband 2202-PO gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

2. Visie van samenwerkingsverband 2202-PO gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. 

missieswv2202

1. Missie van samenwerkingsverband 2202-PO gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. 

Onze gezamenlijke missie is het organiseren van onderwijs & hulp bij het onderwijs voor elke leerling.

“EEN PASSENDE PLEK VOOR ELK KIND”

Zó, dat elke leerling dát onderwijs en die hulp krijgt, die hij of zij nodig heeft om een ontwikkeling door te maken binnen haar of zijn ontwikkelingsperspectief. Hier leest u meer over het ontwikkelingsperspectief>>

2. Visie van samenwerkingsverband 2202-PO gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. 

logo-visie-rgbDe basis is dat ieder kind en elke jongere recht heeft op onderwijs en hulp op maat. Dus hulp die past bij haar of zijn ontwikkelingsperspectief.

WIJ DOEN DIT ALTIJD SAMEN MET DE OUDERS! 

Als ouder kent u uw kind het allerbeste.

als ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind

* de school is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan van de leerling

* samen met de ouders kijken we wat de leerling nodig heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen

Dat vinden wij bij samenwerkingsverband 2202-PO het allerbelangrijkste!
wat wil deze leerling?
wat kan deze leerling?
waar is deze leerling goed in?
wat heeft deze leerling nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen?
wat kan deze leerling bereiken?
wat de leerling kan bereiken heet een ontwikkelingsperspectief

Samen met ouders en leerkrachten wordt het ontwikkelingsperspectief steeds aangepast aan de ontwikkelingen de leerling doormaakt. En de ondersteuningsbehoefte (hulp op maat) die daar bij hoort.