ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad? 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad? & wat doen de leden van de OPR?

4. Kan iedereen lid worden van de ondersteuningsplanraad?

Overleggen1. Wat is een ondersteuningsplanraad? 

De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De belangrijkste taak van deze raad is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de medezeggenschapsraad van één de scholen in ons samenwerkingsverband.
(De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten).

De ondersteuningsplanraad:

  • geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (1x per 4 jaar)
  • ook als er verandering zijn in het ondersteuningsplan
  • ook wil de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs.
  • de leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in SWV 2202-PO.
  • de OPR bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband).

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad?

De OPR bestaat uit negen (9) personen, per schoolbestuur één ouder of personeelslid volgens:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– het streven naar een evenwichtige verdeling van ouders en personeel

Bekijk hier de samenstelling van de OPR.

Contact persoon voor de OPR is is procesondersteuner Marjet Westerhoff
Vragen kun je mailen naar: m.westerhoff@SWV2202.nl.

Wilt u ook meedenken en lid worden van de ondersteuningsplanraad?
U kunt daarvoor contact opnemen met Marjet Westerhoff. 

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad? & wat doen de leden van de OPR? 

Een lid van de ondersteuningsplanraad: 

  • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  • denkt mee over de manier waarop extra hulp aan leerlingen geboden kan worden;
  • leert veel over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden bij de medezeggenschapsraad van de eigen school;
  • wordt geholpen in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
  • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

4. Kan iedereen lid worden van de ondersteuningsplanraad?

De leden van de OPR moeten ouders en leerkrachten zijn van een school in samenwerkingsverband 2202-PO. De leden van de ondersteuningsplanraad worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in ons samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.