ORGANISATIE & ORGANIGRAM 

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn. 

2. Organigram van SWV 2202-PO.

3. Het Bestuur, het Dagelijks Bestuur & de Raad van toezicht.

4. Organisatie van passend onderwijs

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn.

Samenwerkingsverband 2202-PO is bestuurlijk ingericht. Dit betekent dat de 8 schoolbesturen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en een grote eigen verantwoordelijkheid hebben.

Op weg naar ons gezamenlijk doel;
kindcentraal“de beste ondersteuning bieden en onze leerlingen & ouders in die ondersteuning centraal te stellen”

óók voor de leerlingen die net over de grens in Duitsland wonen en waarvan de ouders kiezen voor een Nederlandse school

De scholen zijn ingericht naar:

 • levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder
  Katholiek
  Protestants-Christelijk
  Gereformeerd en overig onderwijs
 • verschillende onderwijstypen zoals:
  Jenaplan
  Montessori
  Dalton
  Vrije school
  & scholen met een leerstofjaarklassensysteem
 • grote scholen (meer dan 200 leerlingen)
 • en ook veel kleine scholen (minder dan 100 leerlingen)
 • scholen voor speciaal onderwijs en  scholen voor speciaal basis onderwijs verspreid over één gemeente (Emmen)

2. Organigram van SWV 2202-PO 

 

3. Het Bestuur, het Dagelijks Bestuur & de Raad van Toezicht.

Het Bestuur:

Alle aangesloten negen schoolbesturen vormen samen het bestuur van SWV 2202-PO.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie schoolbesturen.
Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris & een penningmeester

De Raad van Toezicht:

Met ingang van 1 januari 2019 is er een externe Raad van Toezicht.

4. Organisatie van passend onderwijs

Schoolbesturen vormen gezamenlijk het samenwerkingsverband. Hiermee realiseren zij passend
onderwijs. Via onderstaande link ontdekt u hoe samenwerkingsverband SWV PO 22.02 georganiseerd
is en hoe het intern toezicht eruit ziet.
Uitvoerende verantwoordelijkheden liggen bij Bestuur met een coördinator.
https://www.samenwerkingsverbandenopdekaart.nl/samenwerkingsverband/primaironderwijs/stichting-samenwerkingsverband-22-02/organisatie