ORGANISATIE & ORGANIGRAM 

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn. 

2. Organigram van SWV 2202-PO.

3. Het bestuur, het dagelijks bestuur & de externe raad van toezicht

1. Organisatie van samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn.

Samenwerkingsverband 2202-PO is bestuurlijk ingericht. Dit betekent dat de 8 schoolbesturen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen nemen en een grote eigen verantwoordelijkheid hebben.

Op weg naar ons gezamenlijk doel;
kindcentraal“de beste ondersteuning bieden en onze leerlingen & ouders in die ondersteuning centraal te stellen”

óók voor de leerlingen die net over de grens in Duitsland wonen en waarvan de ouders kiezen voor een Nederlandse school

De scholen zijn ingericht naar:

 • levensbeschouwelijke visie zoals: openbaar, algemeen bijzonder
  Katholiek
  Protestants-Christelijk
  Gereformeerd en overig onderwijs
 • verschillende onderwijstypen zoals:
  Jenaplan
  Montessori
  Dalton
  Vrije school
  & scholen met een leerstofjaarklassensysteem
 • grote scholen (meer dan 200 leerlingen)
 • en ook veel kleine scholen (minder dan 100 leerlingen)
 • scholen voor speciaal onderwijs en  scholen voor speciaal basis onderwijs verspreid over één gemeente (Emmen)

2. Organigram van SWV 2202-PO 

 

3. Het bestuur, het dagelijks bestuur & de externe raad van toezicht.

Het bestuur:
Alle aangesloten negen schoolbesturen vormen samen het bestuur van SWV 2202-PO.
Het dagelijks bestuur (DB) wordt gevormd door drie schoolbesturen en bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter & een penningmeester.

De raad van toezicht:
Met ingang van 1 januari 2019 is er een externe raad van toezicht (RvT).

2022 DEELNEMENDE SCHOOLBESTUREN-HAAR BESTUURDERS EN DAGELIJKS BESTUUR SWV 2022-PO

Naam schoolbestuur Naam bestuurder Functie SWV 2202-
PO
contactgegevens bestuurder Soort onderwijs Website
St. Regionaal expertisecentrum Noord
Nederland (RENN4)
Dhr. J. Jonker voorzitter DB j.jonker@renn4.nl Speciaal basis onderwijs (SBO). Cluster 4. www.renn4.nl
Stichting Openbaar Onderwijs Emmen Dhr. E. Vredeveld vice-voorzitter DB e.vredeveld@oo-emmen.nl Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton-, BAS- en Montessori. www.openbaaronderwijsemmen.nl  
Stichting Vivani Dhr. R. Kempers penningmeester DB r.kempers@viviani.nl Protenstants Christelijk basisonderwijs www.viviani.nl
CKC Drenthe Dhr. E. Rietkerk lid e.rietkerk@ckcdrenthe.nl Christelijk basisonderwijs in Noord-Oost Nederland www.ckcdrenthe.nl
Stichting OPO Borger-Odoorn Mevr. J. Drok lid j.drok@opoborger-odoorn.nl Openbaar basisonderwijs w.o. Dalton en Montessori. www.opoborgerodoorn.nl
Stichting Catent Dhr. E. Verrips lid e.verrips@catent.nl Katholiek-Christelijk speciaal basisonderwijs en speciaal onder www.catent.nl
Hannah Scholen Mevr. A. Stolper lid bestuurder@hannahscholen.nl Gereformeerd basisonderwijs. www.scholengroephannah.nl
Stichting Vrije Scholen Athena Mevr. H.Hospes lid directie@vbsdestroeten.nl Vrijeschool voor primair basisonderwijs www.vrijescholenathena.nl
Stichting Primenius Mevr. B. Hobert lid bejanne.hobert@primenius.nl Katholiek speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs www.primenius.nl

2022 SAMENSTELLING EXTERNE RAAD VAN TOEZICHT

NAAM Functie RvT
Dhr. Jan-Willem van der Kolk voorzitter
Dhr. Ritzo Bloem lid
Dhr. Toby van der Ploeg lid