Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen zijn bijzondere en talentvolle kinderen. Maar tegelijkertijd ook heel normale kinderen. Ze beschikken over een hoog IQ. Een sterk ontwikkelingspotentieel. Een creërend denkvermogen en een sterke gedrevenheid en doorzettingsvermogen. Maar soms komt dit er niet uit. Want zonder goede begeleiding kunnen ze hun motivatie verliezen. Met als gevolg dat ze gaan onderpresteren en allerlei andere negatieve gevolgen ervaren.

Ons samenwerkingsverband werkt eraan dat alle scholen een passend leeraanbod en goede begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen bieden. Daarom organiseren we scholingen voor (plus)leerkrachten, intern begeleiders en andere onderwijsprofessionals. Zodat elke school de kennis heeft om hoogbegaafdheid te signaleren. En weet welk aanbod passend is.

We organiseren een netwerk om expertise te delen. Niet alleen in ons eigen samenwerkingsverband. Maar ook met andere samenwerkingsverbanden. Professionals leren van en met elkaar. En het biedt mooie mogelijkheden om samen te kunnen opleiden in de regio!