NIEUWS 

Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS:
websites & telefoonnummers met informatie

Onderstaand veel informatie, links naar websites & telefoonnummers met de meest actuele informatie over het coronavirus & onderwijs.

 •  Handreiking RIVM bij neusverkouden kinderen  

 • Protocollen & posters van de Rijksoverheid 

 • Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs 

 • Themapagina NJI >>Leven en werken met het coronavirus 

Handreiking bij neusverkouden kinderen van het RIVM

Snotneuzen en snottebellen, kinderen die naar school en kinderopvang gaan, hebben er regelmatig mee te maken. In de vernieuwde https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen van het RIVM is alle informatie over wat te doen bij verkouden kinderen handig samengevat.

Protocol onderwijs op school tijdens corona & posters van de Rijksoverheid

Hieronder vindt u een link naar de nieuwe protocollen en downloadbare posters met voorzorgsmaatregelen.

• Protocol onderwijs op school tijdens corona >> 

Protocollen voor de opstart en volledige heropening van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Downloadbare posters voor in de school met daarop aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Heeft u vragen met betrekking tot passend onderwijs en de huidige maatregelen rond het Coronavirus? En met name de gevolgen voor leerlingen met een (extra) ondersteuningsbehoefte? Neem dan contact op met onze helpdesk! Wij stemmen uw vragen af met Inspectie van het Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en koppelen deze aan u terug.

Voor vragen voor het PO kun je terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059.
Voor vragen voor het VO kun je terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11.
Voor zowel het PO als het VO kun je mailen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Themapagina NJi >> Leven en werken met het coronavirus

Het coronavirus zal voorlopig ons leven en werk nog beïnvloeden. De algemene basisregels blijven gelden. Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar de gezondheidsrisico’s van het virus maar ook naar de gevolgen van maatregelen voor ieders welzijn. Bij het bedenken van nieuwe maatregelen is het cruciaal kinderen, jongeren en jongvolwassenen te betrekken, zodat de maatregelen beter aansluiten op hun behoeften en ontwikkeling. Lees meer in het essay ‘Jeugd aan het roer’. De essay en meer is te vinden op >> www.nji.nl/coronavirus

Een vraag aan Samenwerkingsverband 2202-PO?

Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag aan het SWV 2202-PO?
Stel uw vraag door een mail te sturen naar info@swv2202.nl .

VACATURE LID Ondersteuningsplanraad 

Ben jij ouder of personeelslid van een basisschool en herken jij je in de beschreven punten?

Stel je dan nu kandidaat! 
Er zijn 4 vacatures voor ouders & 1 vacature voor personeel

Als lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) draai je mee in een enthousiaste en betrokken club mensen vanuit verschillende scholen.

Een lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR):

 • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
 • denkt mee over de manier waarop extra hulp aan leerlingen geboden kan worden;
 • leert veel over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden bij de medezeggenschapsraad van de eigen school;
 • wordt geholpen in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
 • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op een goed bereikbare locatie. Het werk vanuit de OPR is vergelijkbaar met het werken in een Medezeggenschapsraad (G)MR.

Dus: heb je een positief kritische kijk op het onderwijs bij jou in de regio en wil je graag meedenken en praten over een passend aanbod van onderwijs, neem dan contact op met Janet Ramaker, ambtelijk secretaris van de OPR. (info@swv2202.nl)

Meer informatie over de Ondersteuningsplanraad

VIND JIJ HET LEUK EN INTERESSANT OM MEE TE DENKEN OVER:
 • het beleid dat (door)ontwikkeld wordt rondom passend onderwijs?
 • de manier waarop extra ondersteuning door scholen en schoolbesturen aan leerlingen geboden kan worden?
 • het ondersteuningsplan dat elke vier jaar door het Samenwerkingsverband aangepast en aangescherpt wordt?
 • de wijze waarop de financiële middelen verdeeld en verantwoord worden?
 • de manier waarop de kwaliteit van de extra hulp in kaart gebracht en verbeterd kan worden?

Brochure voor ouders.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in oktober 2015 een brochure samengesteld voor ouders. Hier staat in beschreven hoe u een passende onderwijsplek vindt voor uw kind.
U kunt de brochure hier downloaden.