NIEUWS 

VACATURE LID Ondersteuningsplanraad 

Ben jij ouder of personeelslid van een basisschool en herken jij je in de beschreven punten?

Stel je dan nu kandidaat! 
Er zijn 4 vacatures voor ouders & 1 vacature voor personeel

Als lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) draai je mee in een enthousiaste en betrokken club mensen vanuit verschillende scholen.

Een lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR):

  • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  • denkt mee over de manier waarop extra hulp aan leerlingen geboden kan worden;
  • leert veel over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden bij de medezeggenschapsraad van de eigen school;
  • wordt geholpen in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
  • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op een goed bereikbare locatie. Het werk vanuit de OPR is vergelijkbaar met het werken in een Medezeggenschapsraad (G)MR.

Dus: heb je een positief kritische kijk op het onderwijs bij jou in de regio en wil je graag meedenken en praten over een passend aanbod van onderwijs, neem dan contact op met Janet Ramaker, ambtelijk secretaris van de OPR. (info@swv2202.nl)

Meer informatie over de Ondersteuningsplanraad

VIND JIJ HET LEUK EN INTERESSANT OM MEE TE DENKEN OVER:
  • het beleid dat (door)ontwikkeld wordt rondom passend onderwijs?
  • de manier waarop extra ondersteuning door scholen en schoolbesturen aan leerlingen geboden kan worden?
  • het ondersteuningsplan dat elke vier jaar door het Samenwerkingsverband aangepast en aangescherpt wordt?
  • de wijze waarop de financiële middelen verdeeld en verantwoord worden?
  • de manier waarop de kwaliteit van de extra hulp in kaart gebracht en verbeterd kan worden?

Brochure voor ouders.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in oktober 2015 een brochure samengesteld voor ouders. Hier staat in beschreven hoe u een passende onderwijsplek vindt voor uw kind.
U kunt de brochure hier downloaden.