NIEUWS 

2020 2 juni
Het CORONONAVIRUS & ONDERWIJS:
websites & telefoonnummers met informatie

Onderstaand veel informatie, links naar websites & telefoonnummers met de meest actuele informatie over het coronavirus & onderwijs.
Deze pagina wordt zeer regelmatig geüpdate.

Toch niet gevonden wat u zocht? Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag aan het SWV 2202-PO? Stel uw vraag door een mail te sturen naar info@swv2202.nl.

• 8 juni weer naar school; protocollen & posters van de Rijksoverheid

• Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs

• Themapagina NJI >> over de gevolgen van het coronaviru

laatste update 2 juni 2020

8 juni weer naar school

Het kabinet heeft voor het primair onderwijs (basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs) besloten dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig opengaan.

Hieronder vindt u een link naar de nieuwe protocollen en downloadbare posters met voorzorgsmaatregelen.

Protocollen voor de opstart en volledige heropening van basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Downloadbare posters voor in de school met daarop aanbevolen voorzorgsmaatregelen.

Helpdesk Steunpunt Passend Onderwijs
www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft een communicatielijn opgezet rond het coronavirus in relatie tot passend onderwijs. De helpdesk is voor scholen en samenwerkingsverbanden zowel telefonisch als via de e-mail bereikbaar voor vragen over passend onderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs.
Voor vragen voor het PO kun je terecht bij Marlies Peters via 06-13 96 5059.
Voor vragen voor het VO kun je terecht bij Karin Loggen via 06-13 63 49 11.
Voor zowel het PO als het VO kun je mailen naar: steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl

Themapagina NJi >> over de gevolgen van het coronavirus Ouders, kinderen, professionals

THEMAPAGINA ‘Omgaan met de gevolgen van het coronavirus’ >> De inhoud van de themapagina wordt door allerlei samenwerkende partijen gevuld, om gezamenlijk te zorgen voor eenduidige informatie die door verschillende partijen in het jeugdveld benut kan worden. De website zal voortdurend worden geactualiseerd.

Een vraag aan Samenwerkingsverband 2202-PO?

Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag aan het SWV 2202-PO?
Stel uw vraag door een mail te sturen naar info@swv2202.nl .

VACATURE LID Ondersteuningsplanraad 

Ben jij ouder of personeelslid van een basisschool en herken jij je in de beschreven punten?

Stel je dan nu kandidaat! 
Er zijn 4 vacatures voor ouders & 1 vacature voor personeel

Als lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR) draai je mee in een enthousiaste en betrokken club mensen vanuit verschillende scholen.

Een lid van de Ondersteuningsplanraad (OPR):

  • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
  • denkt mee over de manier waarop extra hulp aan leerlingen geboden kan worden;
  • leert veel over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden bij de medezeggenschapsraad van de eigen school;
  • wordt geholpen in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
  • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar op een goed bereikbare locatie. Het werk vanuit de OPR is vergelijkbaar met het werken in een Medezeggenschapsraad (G)MR.

Dus: heb je een positief kritische kijk op het onderwijs bij jou in de regio en wil je graag meedenken en praten over een passend aanbod van onderwijs, neem dan contact op met Janet Ramaker, ambtelijk secretaris van de OPR. (info@swv2202.nl)

Meer informatie over de Ondersteuningsplanraad

VIND JIJ HET LEUK EN INTERESSANT OM MEE TE DENKEN OVER:
  • het beleid dat (door)ontwikkeld wordt rondom passend onderwijs?
  • de manier waarop extra ondersteuning door scholen en schoolbesturen aan leerlingen geboden kan worden?
  • het ondersteuningsplan dat elke vier jaar door het Samenwerkingsverband aangepast en aangescherpt wordt?
  • de wijze waarop de financiële middelen verdeeld en verantwoord worden?
  • de manier waarop de kwaliteit van de extra hulp in kaart gebracht en verbeterd kan worden?

Brochure voor ouders.

Het Ministerie van Onderwijs heeft in oktober 2015 een brochure samengesteld voor ouders. Hier staat in beschreven hoe u een passende onderwijsplek vindt voor uw kind.
U kunt de brochure hier downloaden.