Ondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen hebben gemaakt over passend onderwijs. Er staat in hoe het samenwerkingsverband is georganiseerd. Maar nog belangrijker: hoe wij werken aan een dekkend netwerk. Zodat alle kinderen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die bij hen past.