Ondersteuningsplanraad

Een ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad bij het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit leden die het personeel vertegenwoordigen en leden die ouders vertegenwoordigen. Ervaringsdeskundigen als het gaat om passend onderwijs. Om lid te zijn van de OPR hoef je zelf geen lid te zijn van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van je school.

De OPR heeft instemmingsrecht en adviesrecht. Bijvoorbeeld op het ondersteuningsplan. En op de benoeming van de bestuurder en het competentieprofiel van toezichthouders. Ze gaan ook het gesprek aan over de uitwerking van beleid in de praktijk. Zodat beleid en praktijk goed op elkaar aansluiten!

Wil je meer informatie over de OPR? Stel dan je vraag via e.vanroon@swv2202.nl