ONDERWIJS & ZORG

1. Animatie passend onderwijs en zorg voor jeugd in 2 minuten.

2. Samen verantwoordelijk voor onderwijs & zorg voor onze leerlingen.

3. Wie is verantwoordelijk voor wat in deze samenwerking?

4. 1 Kind, 1 gezin, 1 plan.

5. De school maakt u wegwijs bij onderwijs & zorg.

1. Animatie passend onderwijs en zorg voor jeugd in 2 minuten.

 

2. Samen verantwoordelijk voor onderwijs & zorg voor onze leerlingen.

SWV 2202-PO heeft, samen met de gemeenten, de opdracht om onderwijs & hulp te organiseren voor kinderen, jongeren en gezinnen. Deze samenwerking geldt voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben!

Een combinatie van onderwijs & zorg op school heet een onderwijszorgarrangement. Onderwijszorgarrangementen zijn er in het gewone basisonderwijs én in het speciaal onderwijs.

3. Wie is verantwoordelijk voor wat in deze samenwerking?

De schoolbesturen van SWV 2202-PO zijn verantwoordelijk om elk kind passend onderwijs te bieden. De gemeenten in de regio Emmen & Borger-Odoorn zijn verantwoordelijk voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders in gezin, wijk en buurt. 4. 1 Kind, 1 gezin, 1 plan. Sommige leerlingen hebben extra hulp in het onderwijs én extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze zich lichamelijk of geestelijk niet alleen redden bij het opgroeien & op school. In dat geval wordt er een onderwijszorgarrangement gemaakt voor de leerling. Ook krijgt het gezin hulp bij het opvoeden. Alles in 1 plan voor opgroeien, opvoeden & onderwijs. Het gezin krijgt één contactpersoon om mee te praten en ook om vragen aan te stellen.

passend_onderwijs

5. De school maakt u wegwijs bij onderwijs & zorg. 

whowhatDe school is het eerste aanspreekpunt voor het maken van dit plan. Als de school/docent merkt dat een leerling zorg nodig heeft om onderwijs te volgen, schakelt de school extra hulp in. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Elke school heeft een zorgteam. Dit zorgteam heeft een vast contactpersoon bij de gemeente. Daarom kan de school snel schakelen en samen met de gemeente een onderwijszorgarrangement maken.