SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS & GEMEENTEN

kinderen-skyline-300x2061. De gemeenten binnen samenwerkingsverband 2202-PO en de zorginstellingen.

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

3. Vergoeding vanuit de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg?

1. De gemeenten binnen samenwerkingsverband 2202-PO en de zorginstellingen.

De gemeenten Emmen en Borger-Odoorn kopen de jeugdhulp gezamenlijk in bij de zorginstellingen. Door een goede samenwerking tussen onderwijs & zorg tijdens schooluren is er voor elke leerling een passende plek.

2. Hoe wordt deze hulp bij onderwijs & zorg betaald?

Extra hulp en zorg tijdens onderwijsuren, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en|of verpleging, wordt vergoed op basis de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet & de Wet langdurige zorg.

Soms gelden meerdere zorgwetten. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet krijgen en verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet.

3. Vergoeding vanuit de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg? Hieronder een korte samenvatting van de 3 wetten voor zorg & onderwijs.

Zorg op school vanuit de Jeugdwet; 

 • is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die hulp nodig hebben bij opvoed, opgroei problemen en begeleiding op school
 • is ook voor kinderen bij behandeling van geestelijke problemen en ernstige enkelvoudige dyslexie
 • de gemeente is verantwoordelijk voor de begeleiding & persoonlijke verzorging op school
 • de gemeente is verantwoordelijk voor de betaling
 • maakt de gemeente afspraken met SWV 2202-PO hoe de begeleiding & persoonlijke verzorging wordt gegeven
 • ouders, school & gemeente maken afspraken over de individuele hulp voor de leerling op school
 • via het gemeentelijk basisteam, het centrum voor jeugd & gezin (CjG) of WIJ-team
 • de casemanager is aanspreekpunt voor ouders van de leerling

Zorg op school vanuit de Zorgverzekeringswet; 

 • is voor kinderen met een ingewikkeld lichamelijk probleem waar dag & nacht op gelet moet worden
 • is ook voor kinderen met een verstandelijke beperking die 24 uurs & medische zorg nodig hebben
 • deze medische zorg wordt op school door een kinderverpleegkundige gegeven
 • is de zorgaanbieder verantwoordelijk op welke manier het persoonsgebonden budget wordt gegeven

Zorg op school vanuit de Wet langdurige zorg; 

 • is voor kinderen die 24 uur per dag zorg & begeleiding nodig hebben
 • is voor kinderen met een ingewikkelde geestelijke, lichamelijke & zintuigelijke problemen
 • is voor kinderen die hun hele leven 24 uurs & medische zorg nodig hebben
 • wordt er steeds gekeken hoe de zorg op school het beste geregeld kan worden voor het kind

Klik op het plaatje voor een vergroting.

 

Hervorming-langdurige-zorg

 

Bijlagen bij het ondersteuningsplan