VOOR ELKE LEERLING EEN PASSENDE PLEK 

1. Voor elke leerling een passende plek! 

2. Passende ondersteuning & zorg op school, waar gaat het om? 

3. Wat is een onderwijszorgarrangement? 

4. Voorbeelden van onderwijszorgarrangementen. 

kind-volwassene-gezin

1. Voor elke leerling een passende plek! 

Voor kinderen die onderwijs & zorg op school nodig hebben zijn onderwijszorgarrangementen gemaakt. Alle scholen voor gewoon basisonderwijs en speciaal onderwijs hebben dit samen met de belangrijke partners gedaan.

Deze onderwijszorgarrangementen zijn altijd zo gemaakt dat alles op elkaar aansluit. Dus op een manier waar school, zorg op school, vrije tijd & thuis onderwijs mogelijk maken. Soms is het nodig om dit samen met partners zoals jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en gehandicaptenzorg te doen.

Scholen hebben zorgplicht en zijn verantwoordelijk om álle leerlingen een passende plek te bieden.

2. Passende ondersteuning & zorg op school, waar gaat het om? 

Hieronder leest u de stappen voor ouders en school om zorg en extra hulp tijdens school uren te organiseren.
De school van de leerling is altijd het eerste aanspreekpunt! 

1 Ouders melden hun zoon of dochter aan bij de school van hun voorkeur. Denkt u dat uw kind op school extra ondersteuning of (medische) zorg nodig heeft? Vertel het bij de aanmelding op school! Het is ook mogelijk dat een kind al op school zit en u merkt dat extra hulp en|of (medische) zorg nodig is.

****** 

2 Elke school heeft een zorgteam. Ouders gaan praten met het zorgteam over extra hulp & zorg tijdens onderwijs voor hun kind. Samen met alle belangrijke partners bespreken ouders en school wat nodig is.

Afspraken worden vastgelegd in het zorgplan. 
De afspraken die ouders, school en de zorgverlener maken worden opgeschreven. Dit heet een zorgplan.
Ook maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief vindt u hier.

****** 

3 Komt u er niet uit? Schakel dan gratis een onderwijszorgconsulent in.
Komen ouders er samen met de school en de zorgverlener niet uit? Dan kunnen ze gratis een onderwijszorgconsulent inschakelen. Onderwijszorgconsulenten zijn onafhankelijke deskundigen met veel kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en zorg aan kinderen met een beperking, ziekte of stoornis. Zij geven advies over een passend aanbod voor het kind. Juist als het gaat om onderwijs & zorg op school. Meer informatie over de onderwijszorgconsulenten vindt u hier.

3. Wat is een onderwijszorgarrangement? foto-kinderen

Onderwijszorgarrangementen (OZA’s) zijn voor kwetsbare kinderen die het wél redden op school als er extra hulp & zorg op school is.
* de basis is de leerling en de extra hulp & zorg die hij of zij nodig heeft
* er is altijd overleg met de ouders

4. Voorbeelden van onderwijszorgarrangementen voor onderwijs & zorg op school.

Elk onderwijszorgarrangement is anders omdat elke leerling anders is. Hieronder een paar voorbeelden:

  • anders geborenOZA’s voor kinderen met een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking en gedragsproblemen, of kinderen met een chronische ziekte. Bijvoorbeeld speciaal onderwijs (cluster 3) voor zeer moeilijk lerende kinderen of voor chronisch zieke kinderen. Het onderwijs, de gezondheidszorg, de jeugd-GGZ en de gehandicaptenzorg zijn hier de vaste partners. 
  • OZA’s voor kinderen met psychiatrische of gedragsproblemen die naast een aangepaste onderwijssituatie ondersteuning door de jeugd-ggz of de jeugdzorg nodig hebben. Bijvoorbeeld speciaal onderwijs (cluster 4), voor leerlingen met ernstige vormen van ADHD, PDD-NOS, ASS of angststoornissen. Ze krijgen een GGZ-behandeling en soms ook jeugdzorgondersteuning thuis.
  • OZA’s in een gesloten omgeving. Bijvoorbeeld in de jeugdgevangenis. Of een andere manier van hulpverlening waarbij kinderen en jongeren tot achttien jaar (soms verplicht) niet thuis wonen. Zij zijn dan (tijdelijk) dag en nacht aanwezig in de instelling. Onderwijs is