Onze organisatie

Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle aangesloten schoolbesturen. Uit het bestuur is een dagelijks bestuur gekozen. Die bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter en penningmeester. In totaal zijn er negen schoolbesturen aangesloten bij het samenwerkingsverband. Deze besturen hebben scholen in de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn.

Het toezicht op het bestuur van het samenwerkingsverband wordt uitgevoerd door een onafhankelijke raad van toezicht (rvt).
Deze bestaat uit de volgende drie leden:
dhr. J.W. v/d Kolk, voorzitter;
dhr R. Bloem, lid;
dhr. T. v/d Ploeg, lid.

De coördinator van het samenwerkingsverband ondersteunt zowel het bestuur als de raad van toezicht. Hij wordt daarbij geholpen door een procesondersteuner en een coördinatieteam.

De taken, verantwoordelijkheden, rollen en bevoegdheden van het bestuur, de raad van toezicht en de coördinator zijn allemaal uitgeschreven. Zodat ieder weet wat hij/zij moet doen. Om met elkaar te werken aan een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen in onze regio!