Wat is een TLV?

In ons samenwerkingsverband zijn een aantal scholen gespecialiseerd om extra ondersteuning te geven aan leerlingen. Bijvoorbeeld De Toermalijn en de Catamaran in Emmen (Speciaal BasisOnderwijs). En De Aventurijn, De Springplank en de Trianthaschool (Speciaal Onderwijs).

Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en tijd om een leerling te begeleiden. De groepen zijn vaak iets kleiner dan op een gewone basisschool.

Plaatsing op deze scholen kan alleen als de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft. Zo staat het in de wet. De TLV wordt aangevraagd door de basisschool. Niet door ouders.

In de aanvraag schrijft de school welke ondersteuning de leerling nodig heeft. Vóór een aanvraag is er altijd een gesprek met de ouders. Ben je het er mee eens? Dan zet je je handtekening onder de aanvraag. Ben je het er niet mee eens? Dan wordt dat in de aanvraag opgenomen. Je mag je eigen zienswijze geven. Waarom ben je het er niet mee eens? De school mag wel doorgaan met de aanvraag.

Is het dossier compleet? Dan beoordelen deskundigen bij het samenwerkingsverband de aanvraag. Is deze leerling toelaatbaar tot het gevraagde onderwijs? Soms wordt een aanvraag afgewezen. Dan krijgt de school het advies om eerst nog andere mogelijkheden te verkennen.

Ben je het niet eens met het besluit over de TLV? Omdat die is afgegeven. Of juist niet? Laat het weten.