Voor de professionals

Werk je op één van de aangesloten scholen? En heb je vragen over de werking van het samenwerkingsverband? Vraag het dan aan je intern begeleider of directeur. Of aan een lid van het bovenschools expertiseteam. Zij kunnen je vast verder helpen.

Binnen het SWV is een integrale werkgroep (IW) actief. De IW bestaat uit professionals van alle aangesloten schoolbesturen. De werkgroep heeft tot taak om relevante inhoudelijke thema’s nader uit te werken. Zo komen praktijk en beleid bij elkaar. Zij geven advies aan het bestuur van het samenwerkingsverband. Of maken voorstellen die voor besluitvorming aan  het bestuur worden voorgelegd. De thema’s die besproken worden zijn altijd gerelateerd aan het ondersteuningsplan.
De leden van de Integrale Werkgroep zorgen ook voor verspreiding en uitvoering van de uitkomsten binnen het bestuur.

Ons samenwerkingsverband biedt een scholingsaanbod aan m.b.t. hoogbegaafdheid. Kijk hier voor meer informatie!