VOOR ONDERWIJSPROFESSIONALS 

ik ben leerkracht1. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen samenwerkingsverband 2202-PO. 

2. TEAM, together everyone achieves more! 

3. Overzicht onderwerpen.

4. Mist u iets? Heeft u vragen? Deel ze met ons! 

5. Meer informatie over passend onderwijs? Kijk eens op www…

1. Passend onderwijs & haar ondersteuningsstructuur binnen samenwerkingsverband 2202-PO. 

Passend onderwijs begint in de klas. U weet het beste wat een leerling nodig heeft en welke ondersteuning daar goed bij past. U weet wat u zelf kunt bieden en wat u nog kunt leren. En u weet waar & wanneer u de expertise van anderen, zoals vanuit het speciaal onderwijs, in kunt zetten. Voor de invoering van passend onderwijs ging u ook al om met verschillen tussen leerlingen. Bijvoorbeeld tussen intelligentieniveaus en leerstijlen, maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Omgaan met diversiteit is dan ook niet nieuw. Het maakt de lespraktijk uitdagend en boeiend en soms ook lastig. Voor u, de onderwijsprofessional, is de uitdaging om de verschillen te zien en te bedenken wat de leerling nodig heeft en daarop te anticiperen.

2. TEAM, together everyone achieves more! 

teamUiteraard staat u er niet alleen voor. Bij de vormgeving van passend onderwijs in de praktijk van de klas krijgt u ondersteuning van uw collega’s in het lerarenteam, de interne begeleider of zorgcoördinator, schoolleider & samenwerkingsverband 2202-PO. Ook de expertise van het (voortgezet) speciaal onderwijs of jeugdhulpverleners kan worden ingezet ter ondersteuning. Sinds de invoering van de wet op passend onderwijs in augustus 2014, zijn er vele vragen binnengekomen en evenvele antwoorden gegeven. Deze vindt u, tezamen met de thema’s uit het ondersteuningsplan (OP) en andere onderwerpen over passend onderwijs op deze website. Bij diverse thema’s en onderwerpen vindt u verwijzingen naar “instrumenten & documenten” en links die van belang zijn. 

3. Overzicht onderwerpen. 

!! De website wordt in de komende periode steeds verder aangevuld met onderstaande onderwerpen. 

 1. Basisondersteuning
 2. Aanvullende & zware ondersteuning
 3. Arrangeren
 4. Ontwikkelingsperspectief OPP
 5. Ondersteuningsmiddelen
 6. Team/leerkracht
 7. Ketenpartners cluster 1&2
 8. De toelaatbaarheidsverklaring & concrete situaties
 9. Aanvraagtraject TLV & grensverkeer
 10. TLV bezwaar & landelijke bezwaarcommissie
 11. Aanpak crisisleerlingen
 12. Verzuim & thuiszitters
 13. Observatieplaatsen
 14. Instrumenten & documenten

4. Mist u iets? Heeft u vragen? Deel ze met ons.

Heeft u een vraag, opmerking of een ervaring die u wilt delen? We nodigen u van harte uit vragen te stellen en uw eigen ervaringen & ontwikkelingen met ons te delen.

contact swv2202Dat kan door te mailen naar Janet Ramaker, procesondersteuner via email: info@swv2202.nl.

Uw vraag & antwoord worden verwerkt in nieuwe informatie.
Zo bouwen we samen aan een digitale vindplaats voor passend onderwijs binnen samenwerkingsverband 2202-PO Emmen en Borger-Odoorn.

5. Meer informatie over passend onderwijs? Kijk eens op: 

Bijlagen bij het ondersteuningsplan