DE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

Voor speciaal basisonderwijs (SBO) & speciaal onderwijs (SO) 

1. Speciaal (basis)onderwijs is de verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband 2202-PO. 

2. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

3. Wat als de school zegt dat een leerling beter naar het speciaal (basis)onderwijs kan gaan? 

4. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring? 

5. Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan en wie is verantwoordelijk?

6. Verhuizen met een toelaatbaarheidsverklaring, hoe werkt dat?

7. Landelijke procedure voor aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). 

1. Speciaal (basis)onderwijs is de verantwoordelijkheid van samenwerkingsverband 2202-PO. 

tlv-afbeeldingHet speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn onderdeel van samenwerkingsverband 2202-PO. Is speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs de beste plek voor één van onze leerlingen? Dan vraagt de school daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring aan bij ons samenwerkingsverband.

2. Wat is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

Een toelaatbaarheidsverklaring is een wettelijke verklaring. Deze verklaring is nodig als een leerling (tijdelijk) naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs gaat.

3. Wat als de school zegt dat een leerling beter naar het speciaal (basis)onderwijs kan gaan?

Soms zegt de gewone school dat een leerling beter op haar of zijn plek is op het speciaal (basis)onderwijs. De school en de deskundigen zijn het daar samen over eens. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog, een arts en|of psycholoog. De school vraagt dan bij samenwerkingsverband 2202-PO of deze leerling naar het speciaal onderwijs kan.
Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

4. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring? 

  • omdat de leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
  • omdat de extra hulp niet in de gewone school gegeven kan worden
  • omdat de extra hulp niet genoeg effect heeft
  • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

5. Wie vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan en wie is verantwoordelijk? 

Het bestuur (bevoegd gezag) van de school waar de leerling staat ingeschreven of schriftelijk is aangemeld vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. De school is verantwoordelijk!

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door het bestuur van;
– de school voor basisonderwijs
– de school voor speciaal basis onderwijs
– de school voor speciaal onderwijs gelegen binnen of buiten samenwerkingsverband 2202-PO, daar waar de leerling staat ingeschreven of schriftelijk is aangemeld.
&
Binnen samenwerkingsverband 2202-PO als;
– een reguliere school een ingeschreven leerling wil verwijzen naar het speciaal basis onderwijs
– als het gaat om een 1e inschrijving van een leerling en de woonplaats van het kind is binnen de regio van de school waar het kind is aangemeld
&
Buiten samenwerkingsverband 2202-PO als;
– het gaat om een 1e inschrijving van een leerling en de woonplaats van het kind is buiten de regio van de school waar het kind is aangemeld.

De aanvragende school vertelt waarom de leerling meer hulp nodig heeft dan de basisondersteuning en de extra hulp die de eigen school kan bieden.
Concrete situaties via de link>>

6. Verhuizen met een toelaatbaarheidsverklaring, hoe werkt dat?

Bij de eerste inschrijving is het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor het afgeven en betalen van de toelaatbaarheidsverklaring. Oók als de leerling verhuist.

  • Na afloop van de termijn moet hetzelfde samenwerkingsverband een nieuwe TLV afgeven.
  • Wordt een leerling verwezen vanuit het gewone onderwijs naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geeft het samenwerkingsverband van de verwijzende school de TLV af. Dit SWV beoordeelt of een TLV nog steeds nodig is en betaalt voor plaatsing in het (V)SO
    Ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken tegen deze beslissing! 
  • Bij de overgang van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs is sprake van een 1e inschrijving. Het samenwerkingsverband van de nieuwe woonplaats van de leerling is dan aan zet.

Voorbeeld: een leerling verhuist van Zoetermeer naar Emmen en de TLV is nog geldig. De leerling kan dan direct worden ingeschreven bij een (V)SO-school in Emmen. Zoetermeer blijft betalen. Na afloop van de termijn moet het samenwerkingsverband van Zoetermeer bepalen of plaatsing in het (V)SO nog steeds nodig is en eventueel een nieuwe TLV afgeven. De ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband (Zoetermeer) bezwaar maken. 

7. Landelijke procedure voor aanvraag van toelaatbaarheidsverklaring voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

De PO-Raad (Raad voor primair onderwijs) heeft voor deze leerlingen een landelijk aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring gemaakt.
Samenwerkingsverband 2202-PO kan de toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling die aan de voorwaarden voldoet direct voor de hele schoolloopbaan afgeven. Dus één voor het speciaal onderwijs en één voor voortgezet speciaal onderwijs.