HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP)  

03a0a47f89998f5976864b42528bbf271. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht? 

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig! 

4. Hoe wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld? 

5. Handreiking ontwikkelingsperspectief van PO-Raad, met link. 

Leerlingen worden meer uitgedaagd. Ze proberen hoge doelen te halen binnen hun eigen mogelijkheden! Leerlingen die extra hulp nodig hebben, leren het beste als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun klas worden gehouden. Dit is gebleken uit onderzoek. Als het moet met extra oefening, hulp, zorg & aanwijzingen.

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

Heeft een leerling extra hulp nodig? Dan stelt de school, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staan de doelen die een leerling kan halen. Ook staat in het OPP hoe de school, de leerling én de ouders daaraan kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijs en welke extra hulp de leerling nodig heeft om deze doelen te halen. De school kijkt naar de situatie thuis, in het gezin. Soms doet de school onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is.

De leerling wordt zo voorbereid op een nieuwe school en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Het ontwikkelingsperspectief:

 • is een aanvulling op het groepsplan
 • sluit aan bij wat de leerling in het groepsplan al krijgt aan extra hulp
 • wordt vastgesteld door de intern begeleider en de leerkracht

Mogelijk met hulp van deskundigen zoals bijvoorbeeld een orthopedagoog. De schooldirecteur tekent het ontwikkelingsperspectief voor akkoord en de ouders tekenen “voor gezien”.

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht?

2015-feb-oefening-baart-kunst

De Wet op passend onderwijs verplicht het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling die extra hulp boven de basisondersteuning nodig heeft. Dus voor elke leerling die extra hulp in het gewone basisonderwijs nodig heeft en voor elke leerling die naar het speciaal (basis)onderwijs gaat.

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig!

Scholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die hulp krijgen vanuit het gewone (basis) ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld dyslexie of kortdurende remedial teaching.

Remedial teaching wil zeggen dat er extra hulp gegeven wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de speciale hulp vraag van de individuele leerling en is gericht op het leerproces. Vaak gaat om taal of rekenen.

4. Hoe wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld?

De school schrijft jaarlijks op welke ontwikkeling de leerling maakt en informeert de ouders hierover. Als de ontwikkeling sneller of langzamer verloopt, past de school het ontwikkelingsperspectief aan. Dit gaat altijd overleg met de ouders. Voor het opstellen zijn een aantal afspraken gemaakt zoals:

 • het afstemmen en samenwerken met de leerling en zijn/haar ouders
 • een aanbod plannen voor het komende schooljaar
 • uitgaan van hoge en realistische verwachtingen, binnen de mogelijkheden van de leerling
 • zoeken naar mogelijkheden die de ontwikkeling en het leren voor de leerling makkelijker maken
 • onderwijs gericht op de hele groep, met voor sommige leerlingen extra hulp door bijvoorbeeld meer uitleg en meer leertijd
 • steeds de ontwikkeling van de leerling blijven volgen en bijstellen als dat nodig is
 • het ontwikkelingsperspectief is een handleiding voor de leerkracht en ook voor speciale begeleiding buiten de school
 • het ontwikkelingsperspectief wordt gebruikt bij schoolwisseling en verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs of naar het voorgezet (speciaal)onderwijs
 • het ontwikkelingsperspectief is onderdeel van het onderwijskundig rapport

De directeur maakt in overleg met de leerkracht een onderwijskundig rapport over de schoolontwikkelingen en leermogelijkheden van het kind. Dit rapport wordt opgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. De ouders van de leerling krijgen een kopie van het rapport.

5. Handreiking ontwikkelingsperspectief van PO-Raad. 

De Raad voor passend onderwijs (PO-Raad) heeft een handreiking gemaakt om scholen voor gewoon basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven. Klik hier voor de digitale folder.