ONDERSTEUNINGSMIDDELEN 

Zak-geld-230x2001. Hoe wordt het geld verdeeld en welke hulp/ondersteuning kunt u verwachten?

2. Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening. 

1.Hoe wordt het geld verdeeld en welke hulp/ondersteuning kunt u verwachten? 

Elk samenwerkingsverband ontvangt geld voor:
* lichte (eerder bekend als WeerSamenNaarSchool) en
* zware (eerder bekend als leerling gebonden financiering) ondersteuning om passend onderwijs te organiseren.

Alle schoolbesturen binnen ons samenwerkingsverband hebben als basis “geld volgt leerling” gekozen. Na verrekening van een aantal centrale kostenposten (management, administratie, solidariteit en verantwoording) gaat het geld voor de lichte ondersteuning terug naar de schoolbesturen van SWV 2202-PO.

De schoolbesturen kunnen met het geld zowel de basisondersteuning als de arrangementen samenstellen en betalen. Daarnaast ontvangen schoolbesturen ook een deel van het geld voor zware ondersteuning. De zware ondersteuning en de speciale kennis die daarvoor nodig is worden van dat geld betaald. Bijvoorbeeld de kosten voor handelingsgerichte diagnostiek (het vinden van de oorzaak) op weg naar een toelaatbaarheidsverklaring.

jaarrekening2. Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening.

Het samenwerkingsverband moet laten zien dat alle geld op de juiste manier is besteed. Dat doet het samenwerkingsverband door een jaarverslag en een jaarrekening te maken. In dit jaarverslag staat waarom en op welke manier het geld is besteed. In de jaarrekening staat hoeveel geld is uitgegeven aan de lichte en zware ondersteuning voor leerlingen.

JaarverslagHet jaarverslag en de jaarrekening zijn voor het Ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschap. En is beschreven volgens de “regeling jaarverslaggeving onderwijs”.