TEAM|ONDERWIJSPROFESSIONAL 

Heeft u behoefte aan een informatiebijeenkomst voor het TEAM? Mail naar info@swv2202.nl !

150708-passend-onderwijsJPG1. Wat wordt verwacht van leerkrachten in passend onderwijs? 

2. Hoe blijft het team geïnspireerd? 

3. Onderwijsprofessionals werken met effectieve aanpakken en methoden. Welke? 

4. Wie zorgt ervoor dat alle teamleden goed geïnformeerd worden? 

5. Kunnen er informatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor onderwijsprofessionals? 

1. Wat wordt verwacht van leerkrachten in passend onderwijs? 

In het kader van passend onderwijs ligt het accent vooral op het ‘kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het gaat er echt niet om dat leerkrachten alle kenmerken van bijvoorbeeld ADHD en autisme kennen. Het gaat er om dat een leerkracht zich kan verplaatsen in de leerling. En ziet wat zij of hij nodig heeft om de lessen te volgen. Dat er wordt samengewerkt, gericht op de praktijk van alle dag! In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school staat welke eisen de school aan haar onderwijsprofessionals stelt.

2. Hoe blijft het team geïnspireerd?

inspiratiecollagekopieHoudt het accent op ‘leren van en met elkaar‘ en wat wèl mogelijk is. Gooi de bescheidenheid over boord en ga uit van wat het team allemaal al kan en doet! Ga aan de slag met de praktijk. Zodat duidelijk wordt wat passend onderwijs betekent voor deze leerling, deze ouders, deze onderwijsprofessional en dit team. Zeg wat er kan en ook wat er niet kan, tegen elkaar en ook tegen de ouders!

Passend onderwijs geeft de mogelijkheid om samen met het team en de ouders te verkennen waar de school sterk in is. Wat er met extra hulp nog meer mogelijk is en ook wat er – voorlopig – nog niet mogelijk is voor leerlingen met een speciale hulp vraag.

3. Onderwijsprofessionals werken met effectieve aanpakken en methoden. Welke? 

Het gaat vooral om het handelingsgericht (HGW) werken. Dus één zorgroute, één plan voor onderwijs & zorg is heel belangrijk. WeerSamenNaarSchool had al heel veel neergezet binnen de scholen en sinds de invoering van passend onderwijs is daarop met succes doorgegaan.

Handelingsgericht werken is een manier van werken waarbij de curatieve insteek (wat is er mis met deze leerling) is geruild voor een preventieve benadering (wat heeft deze leerling nodig). 

4. Wie zorgt dat alle teamleden goed geïnformeerd worden? 

Dat is de taak van de schoolbesturen en ook voor de directeuren van de scholen. Dat hebben zij zo met elkaar afgesproken. Verder is de opdracht aan het bestuur van samenwerkingsverband 2202-PO om beleid te maken voor de communicatie en informatie.

5. Kunnen er informatiebijeenkomsten georganiseerd worden voor leerkrachten?

contact swv2202Ja, heel graag zelfs! Daarvoor kun u terecht bij Roel Weener, coördinator SWV 2202-PO of bij de leden van de integrale werkgroep, waarin bijvoorbeeld de coördinatoren van WSNS en de collega’s uit het SO en SBO zitten. Stuur een mail met uw idee, vraag of wens naar info@SWV2202.nl.