AANVRAAG TOELAABAARHEIDSVERKLARING (TLV)

1. Wat doet de commissie van advies (CvA) bij de aanvraag van een TLV?

2. De commissie van advies & wettelijk verplichte inzet 1ste & 2e deskundige door bestuur of school zelf

3. Aanvraag TLV vanaf 1 november 2019 via INDIGO 4. Contactpersoon aanvraag TLV & inloggegevens INDIGO

5. Een TLV & grensverkeer Nederland Duitsland. Hoe werkt dat?

1. Wat doet de commissie van advies?

De commissie van advies adviseert het bestuur van het samenwerkingsverband over het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal (basis)onderwijs.

  • de CvA bestaat uit de coördinator en de procesondersteuner van het SWV 22-02 PO
  • de CvA toetst de aanvragen TLV procedureel
  • in complexe aanvragen heeft de CvA de mogelijkheid een externe onafhankelijke deskundige in te schakelen

2. De commissie van advies (CvA) & wettelijk verplichte inzet 1ste & 2e deskundige door bestuur of school zelf

Conform de bestuurlijke afspraken en besluitvorming bestaat de CVA vanaf 1 januari 2017 uit Roel Weener – coördinator en Marjet Westerhoff – procesondersteuner. 2,5 jaar sinds de invoering van Passend Onderwijs in 2014 is het bestuur er van overtuigd dat de scholen/besturen in staat zijn om kwalitatief goede en zorgvuldig opgebouwde aanvragen voor een TLV in te dienen bij het SWV. Om het eigenaarschap te benadrukken is er niet alleen gekozen voor een ander samenstelling van de CvA, maar ook voor een andere aanvraagprocedure.

Vanaf 1 januari 2017 is het aan de besturen en scholen zelf om zorg te dragen voor de wettelijk verplichte inzet van een 1ste en 2de deskundige, zoals hierna beschreven in Artikel 16 van de Ministeriële Regeling:

Artikel 16: Ministeriële Regeling Commissie van Advies/Toelatingsadviescommissie

  1. In een ministeriële regeling is bepaald dat voor de toelating tot het speciaal basisonderwijs en voor toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs de stichting zich moet laten adviseren door een orthopedagoog en door een tweede deskundige, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de leerling (zoals blijkt uit de gegevens van de ouders of de school), door een kinder- of jeugdpsycholoog, een pedagoog, een maatschappelijk werker, een arts of een kinderpsychiater.
  2. Door het opleggen van deze verplichting is geborgd dat de stichting relevante deskundigheid betrekt bij de beslissing over het wel of niet verwijzen van leerlingen naar speciale voorzieningen in en/of buiten de stichting.

3. Aanvraag TLV vanaf 1 november 2019 via INDIGO

Met ingang van 1 november 2019 werkt het SWV 22-02 PO voor het aanvragen van ‘Toelaatbaarheidsverklaringen SBO/SO’ met de TLV-module in het programma IINDIGO.

Indigo is voorzien van de meest recente standaarden voor beveiliging. Er worden dagelijks back up’s gemaakt welke off-site worden opgeslagen. De privacy wordt gewaarborgd door het werken met een centraal digitaal dossier welke alleen via een beveiligde omgeving toegankelijk is en voorzien van accounts met sterke wachtwoordbeveiliging. Het samenwerkingsverband kan zelf in overleg met INDIGO beheerder extra maatregelen rondom de e-mail correspondentie doorvoeren, waardoor e-mails niet meer naar individuele leerlingen zijn terug te leiden.

IINDIGO is aangesloten bij het privacy-convenant en hanteert de model verwerkersovereenkomst 3.0. Deze nieuwe versie van het privacy-convenant en de model verwerkersovereenkomst zijn volledig in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4. Contactpersoon aanvraag TLV & inloggegevens INDIGO

Wilt u een TLV aanvraag doen via INDIGO en u heeft nog geen inlog gegevens dan kunt u contact opnemen met mevrouw Marjet Westerhoff, procesondersteuner passend onderwijs,

email: m.westerhoff@SWV2202.nl

5. Een TLV & grensverkeer Nederland Duitsland. Hoe werkt dat?

shutterstock_grens-nederland-duitsland-buren--e1417509125890-250x250Een leerling met de Nederlandse Nationaliteit woont en gaat naar school in Duitsland. Als deze leerling wordt aangemeld bij een SO of SBO school in Nederland, moet het SWV waarbij de SBO/SO school is aangesloten een toelaatbaarheidsverklaring afgeven. Op het moment dat die toelaatbaarheidsverklaring wordt toegekend, kan de leerling worden geplaatst in het SBO of SO van samenwerkingsverband 2202-PO. De bekostiging van deze leerling wordt automatisch geregeld via DUO/OCW.