AANMELDEN OP DE BASISSCHOOL 

aanmelden1.Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?

2. Wennen op school. 

3. Een basisschool kiezen.

4. Uw kind altijd schriftelijk aanmelden bij de basisschool.

5. Aanmelden met het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw zoon of dochter. 

6. Waar kan ik vinden welke hulp & extra hulp een basisschool biedt? 

7. Als het nodig is: een gesprek met de school. 

8. Toelating of een andere plek?

9. Bent u het niet eens met de plek op school die uw kind heeft? 

10. Link naar document voor ouders van het Ministerie van onderwijs over passend onderwijs. 

1.Wanneer mag mijn kind naar de basisschool? 

Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. U kiest zelf een basisschool uit.

2. Wennen op school.

Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind op de meeste basisscholen een paar halve dagen naar school om te wennen. Deze kennismakingsperiode duurt maximaal 5 dagen. Niet alle basisscholen hebben zo’n kennismakingsperiode. Neem daarover contact op met de school van uw keuze.

3. Een basisschool kiezen.

voor-het-eerst-naar-schoolU kiest zelf op welke school u uw kind aanmeldt. Dat kan een school zijn die dicht bij uw huis ligt of een school die past bij uw religie. Of misschien kiest u voor een school omdat u denkt dat die school uw kind de juiste extra hulp kan bieden. Dit kan een gewone basisschool of speciale (basis)school zijn.
U mag uw dochter of zoon ook aanmelden bij een school die buiten het samenwerkingsverband van uw woonplaats ligt.

4. Uw kind altijd schriftelijk aanmelden op de basisschool.

Heeft u de juiste school gevonden?
Dan meldt u uw kind –als dat mogelijk is- minimaal 10 weken voor het begin van het nieuwe schooljaar schriftelijk aan. Of 10 weken voordat u wilt dat uw kind op school begint, bijvoorbeeld bij een verhuizing.

Dat is nodig omdat een school 6 weken heeft om een besluit te nemen over de aanmelding. Deze termijn mag maximaal met 4 weken verlengd worden.
Als u uw kind later aanmeldt, kan het zijn dat uw zoon of dochter niet op tijd kan worden geplaatst.

Meestal kunt u uw kind aanmelden door een formulier in te vullen.
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding door.
Als u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld moet u dat aangeven op het formulier.

geboortebewijsidentiteitskaart5. Aanmelden met het geboortebewijs of identiteitsbewijs van uw zoon of dochter.

Bij het inschrijven op school moet u het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind doorgeven. Neem hiervoor het geboortebewijs, uw paspoort waar uw kind in staat of de identiteitskaart van uw kind mee.

6. Waar kan ik vinden welke hulp & extra hulp een basisschool biedt?

Informatie over de hulp & extra hulp die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vindt u hier>>

7. Als het nodig is: een gesprek met de school.

De school bekijkt of uw kind extra hulp nodig heeft en wat er mogelijk is op de school die u heeft gekozen.
Als de school de extra hulp niet kan bieden gaat de school met u in gesprek over een plek op een andere school. De school heeft in totaal 6 weken te tijd om te onderzoeken wat uw kind nodig heeft en een passend aanbod te doen. Als het nodig is kan dit met maximaal 4 weken worden verlengd.

8. Toelating of een andere plek?

De school laat u schriftelijk weten of uw kind wordt toegelaten. Als er geen passende plek is op de school die u heeft gekozen, moet de school een plek bieden op een andere school.
Ook dit laat de school schriftelijk weten.

9. Bent u het niet eens met de plek op school die uw kind heeft? 

Heeft u een klacht over de plaatsing van uw zoon of dochter? Klik op deze link en u ziet hoe en bij wie u een klacht kunt indienen.

10. Link naar document voor ouders van het Ministerie van onderwijs over passend onderwijs. 

Het Ministerie van onderwijs heeft in oktober 2015 een folder gemaakt voor ouders. Hier in staat hoe u de juiste onderwijsplek vindt voor uw kind. Download de brochure hier.