BASISONDERWIJS & BASISONDERSTEUNING

1. Het samenwerkingsverband Emmen en Borger-Odoorn zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen.

2. Wat is die sterke basis voor alle leerlingen bij ons samenwerkingsverband? 

3. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

4. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 

5. Wat als de school zich niet houdt aan de afspraken over de basisondersteuning?

6. Alle aangesloten scholen binnen samenwerkingsverband 2202-PO. 


1. Het samenwerkingsverband Emmen en Borger-Odoorn zorgt voor een sterke basis voor álle leerlingen. 

In de basisondersteuning staat beschreven wat minstens verwacht mag worden van het onderwijs en extra hulp op school. Alle aangesloten scholen moeten met deze basisondersteuning beantwoorden aan de eisen van de Onderwijsinspectie.
Hoe hoger de basisondersteuning op een school hoe meer leerlingen gewoon op school kunnen blijven. Oók als ze extra hulp nodig hebben. 

2. Wat is die sterke basis voor alle leerlingen bij ons samenwerkingsverband? 

extra hulp voor leerlingen;

 • dyslexiedie niet goed kunnen lezen (dyslexie)
 • die niet goed kunnen rekenen (dyscalculie)
 • met lagere intelligentie dan gemiddeld
 • met een hogere intelligentie dan gemiddeld
 • begeleiding van leerkrachten, zodat zij de leerlingen zo goed mogelijk kunnen helpen in de klas
 • duidelijke afspraken over de veiligheid op school
 • duidelijke afspraken, met gemeenten en jeugdzorg, over medische handelingen op school

Dit heet basisondersteuning. 

Zonder u, de ouders gaat het niet!
U kent uw kind het allerbeste, u bent verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind.
De school is verantwoordelijk voor haar of zijn schoolloopbaan.
Samen met u kijken we wat uw kind nodig heeft om op de juiste manier voor hem of haar onderwijs te volgen. Dat is het belangrijkste!

basisondersteuning3. De basisondersteuning staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Elke school binnen samenwerkingsverband 2202-PO heeft, samen met de leraren, opgeschreven;

 • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 • welke extra hulp zij kunnen geven aan uw kind
 • hoe de school die extra hulp aan uw kind geeft
 • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind extra hulp nodig heeft

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP).
Het schoolondersteuningsprofiel staat in de schoolgids en op de eigen website van de school.

De extra hulp is verschillend per school, daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school. De school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u, op zoek naar de beste plek voor uw kind.
Dit is de zorgplicht die (het bestuur van) de school heeft. 

4. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 

SOP 2015Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft de manier waarop de school de basisondersteuning invult. Dus welk aanbod aan onderwijs, zorg en (extra) hulp de school kan bieden. Samenwerkingsverband 2202-PO legt van haar scholen deze profielen bij elkaar om te zorgen dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband de beste plek voor onderwijs en (extra) hulp krijgen.

In het kader hiernaast ziet u de onderdelen van het schoolondersteuningsprofiel.

Lees hier meer over het schoolondersteuningsprofiel>>

5. Wat als de school zich niet houdt aan de afspraken over de basisondersteuning? 

De afspraak is dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de basisondersteuning van hun scholen. Als scholen het gestelde niveau niet halen, moet het bestuur er voor zorgen dat ze er binnen één schooljaar wél aan voldoen.

6. Alle aangesloten scholen binnen samenwerkingsverband 2202-PO. 

Als u hier klikt komt u bij het overzicht op deze website met alle scholen die zijn aangesloten bij samenwerkingsverband 2202-PO in Emmen en Borger-Odoorn.
Achter elke school vindt u een link naar de website van de school voor meer informatie.