ONDERWIJS- en OBSERVATIEPLEK

 1. Wat is dat, een onderwijs- en observatieplek? 

2. Voor welk kind is zo’n plek bedoeld?

3. Hoe werkt het met de inschrijving op school of voorschoolse voorziening?

4. De Klimtoren in Emmen, een plek voor onderwijs en observatie.
Welke kinderen komen in aanmerking voor een ondersteunings arrangement bij de Klimtoren?
Wat doen we bij de Klimtoren?
Wat is het doel van de observatieperiode?
Het kernteam van de Klimtoren.

5. Contactgegevens voor informatie en aanmelden bij de Klimtoren. 

1. Wat is dat, een onderwijs- en observatieplek?

Bij een onderwijs- en observatieplek is een team van onderwijs- en zorgprofessionals betrokken. Dat team kijkt welke vorm van onderwijs in combinatie met ondersteuning en zorg het beste past bij de leerling en haar of zijn omgeving.
Dit gebeurt in samenwerking en overleg met de ouders. Er wordt steeds gekeken naar de positieve kanten bij de vragen die onderzocht worden.

Vragen zoals;
Wat is de onderwijsbehoefte?
• Wat heeft de leerling nodig om de lessen op school goed te kunnen volgen?
Wat is de ondersteuningsbehoefte?
• Wat heeft de leerling nodig aan ondersteuning & zorg?
Wat is de ondersteuningsvraag van de leerkracht, school of voorschoolse voorziening?
• Wat heeft de reguliere school of instelling nodig? Zodat de leerkracht de leerling goed kan helpen.

2. Voor welk kind is zo’n plek bedoeld?

Soms is het niet duidelijk welke vorm van onderwijs en|of ondersteuning het beste past bij de leerling en zijn of haar omgeving. Sommige leerlingen hebben extra hulp in het onderwijs én extra zorg nodig. Bijvoorbeeld omdat ze zich lichamelijk of geestelijk niet alleen redden bij het opgroeien en op school. Na overleg met de ouders|verzorgers, het ondersteuningsteam van de voorschoolse voorziening of basisschool en de ontvangende school kan besloten worden dat een observatie plaats de juiste plek is om een duidelijk beeld te krijgen van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

3. Hoe werkt het met de inschrijving op school of voorschoolse voorziening?

De leerling blijft, gedurende de observatie periode, ingeschreven bij de basisschool die de leerling aanmeldt. Leerlingen die worden aangemeld vanuit een voorschoolse voorziening worden tijdelijk opgenomen als observatieleerlingen en blijven tijdens de observatieperiode ingeschreven bij de betreffende voorschoolse voorziening.

4. De Klimtoren in Emmen, een plek voor onderwijs en observatie.

Onderwijs- en observatieplek de Klimtoren in Emmen is onderdeel van ons samenwerkingsverband. De Klimtoren is bedoeld voor jonge kinderen (4 tot 6,6 jaar).
Kinderen waarbij het onduidelijk is welke vorm van onderwijs en ondersteuning het beste past. Het kernteam kijkt met aandacht en steeds in overleg met de ouders|verzorgers op welke manier uw dochter of zoon op de best mogelijke manier onderwijs kan volgen mét de juiste hulp en plek. De focus ligt bij de Klimtoren op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs.

Uw zoon of dochter blijft tijdens de observatie periode ingeschreven op de voorschoolse voorziening of de school. De observatie periode duurt minimaal 3 en maximaal 9 maanden en kan, als er voldoende reden is, worden verlengd met maximaal 3 maanden.

Welke kinderen komen in aanmerking voor een ondersteunings arrangement bij de Klimtoren?
Een ondersteunings arrangement bij de Klimtoren in Emmen is bedoeld voor;
• kinderen die bij plaatsing minimaal 4 en maximaal 6,6 jaar oud zijn;
• het is onduidelijk welke vorm van onderwijs het best past bij het kind;
• er is, voor de onderzoeksvraag, al externe hulp ingezet en geëvalueerd op de school van inschrijving door een expertiseteam binnen het samenwerkingsverband of in de voorschoolse voorziening;
• er zijn duidelijk observatievragen beschreven door de school van inschrijving, of de voorschoolse voorziening, die beantwoord moeten worden voordat duidelijk is welke onderwijs ondersteuningsbehoefte het kind heeft;
• ouders|verzorgers zijn actief betrokken;
• eventueel aanwezige hulpverlening is betrokken.

Wat doen we bij de Klimtoren?
De Klimtoren is gericht op jonge kinderen.
Gedurende een observatieperiode van drie tot maximaal 9 maanden kijkt het kernteam, bestaande uit professionals uit het onderwijs en de (jeugd)zorg, welke vorm van onderwijs in combinatie met ondersteuning en zorg het beste past bij uw kind en haar of zijn omgeving. U, de ouders, zijn betrokken en verlenen actieve medewerking om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kind.

Wat is het doel van de observatieperiode?
Het doel van de observatieperiode is dat duidelijk wordt welke onderwijs-, zorg en ondersteunings de leerling nodig heeft en in welke vorm en omgeving dit geboden kan worden. Dit is voor elke leerling anders. Het gaat dus om maatwerk voor uw kind.

• de focus ligt bij de Klimtoren op de ondersteuningsbehoeften binnen het onderwijs
• de specifieke onderzoeksvraag, geformuleerd door de school van inschrijving of de voorschoolse voorziening staat centraal
• er is sprake van een onderwijs ondersteuningsarrangement
• een intensieve samenwerking en overleg met betrokken onderwijs en (jeugd)zorginstanties is vereist, maar de zorg wordt niet aan het onderwijs gekoppeld

Het kernteam van de Klimtoren.
Het kernteam van de Klimtoren bestaat uit een team van onderwijs- en zorgprofessionals; de leerkracht van de groep, een pedagogisch medewerker, een gedragswetenschapper, een GZ-psycholoog en 2 orthopedagogen.
Het kernteam kijkt met aandacht en steeds in overleg met de ouders|verzorgers op welke manier uw dochter of zoon op de best mogelijke manier onderwijs kan volgen mét de juiste hulp en op de goede plek. Als het nodig is wordt de expertise ingeschakeld van externen.

5. Contactgegevens voor informatie en aanmelden bij de Klimtoren.

Wilt u meer weten over de Klimtoren dan kunt u voor algemene informatie contact opnemen met Roel Weener coördinator SWV PO 22.02.
roel@wkonderwijsadvies.nl
06-12060863

Voor specifieke informatie over aanmelding en intake kunt u contact opnemen met Linda Sijtsma, orthopedagoog en coördinator de Klimtoren
Klimtoren@SWV2202.nl of L.Sijtsma@SWV2202.nl
0620736082