OVER PASSEND ONDERWIJS

1. Wat is passend onderwijs? 

2. Wat betekent passend onderwijs voor uw kind?

3. De drie mogelijkheden: gewoon basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

4. Speciaal onderwijs voor slechtziende en slechthorende kinderen, clusters 1 & 2.

5. Wat als uw kind extra hulp nodig heeft? 

6. Handige adressen en telefoonnummer Steunpunt passend onderwijs (gratis). 

over-passend-onderwijs

1. Wat is passend onderwijs?

Simpel gezegd, onderwijs dat passend is voor elk kind, dus ook voor uw kind. Misschien heeft uw kind moeite met leren, bijvoorbeeld door dyslexie, ADHD of een vorm van autisme. In dat geval heeft uw dochter of zoon extra hulp op school nodig. Elke school is verplicht om uit te zoeken of het de hulp kan bieden die bij een leerling past (de zorgplicht van de school). En dat geldt natuurlijk net zo goed voor hoogbegaafde leerlingen, of leerlingen die lichamelijk beperkt zijn of moeilijk gedrag laten zien.

2. Wat houdt passend onderwijs in voor uw kind? 

 • Dat scholen de plicht (zorgplicht) hebben om te bekijken of ze de juiste hulp kunnen bieden waarmee het onderwijs passend voor uw kind gemaakt kan worden. Voor de meeste kinderen is de gewone basisschool de beste plek. Als het echt nodig is, gaan leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (clusters 3 & 4).
 • Dat scholen kijken naar wat de leerling wèl kan.
 • Dat scholen sneller en effectiever kunnen handelen als een leerling extra hulp nodig heeft.
 • Dat de schoolbesturen en scholen eerst kijken wat ze zelf kunnen doen. Als een school de nodige hulp aan uw kind niet kan bieden, moet zij uitzoeken waar uw kind die hulp wel kan krijgen. Bijvoorbeeld op een andere school in dezelfde wijk of zo dichtbij mogelijk. De school gaat hierover met u, de ouders, in gesprek.

3. De drie mogelijkheden : gewoon basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. 

kinderen-lezenPassend onderwijs betekent dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Liefst op de gewone basisschool. En als dat niet kan, op een school voor speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs.

 • De ‘gewone’ basisschool, mét of zonder extra hulp
  Natuurlijk is het ‘t mooiste als uw kind naar een ‘gewone’ school gaat. De eigen basisschool in de buurt, waar ook kinderen uit de straat, vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. De school kan uw kind op verschillende manieren extra hulp bieden. Bijvoorbeeld bij het leren lezen als uw kind leesproblemen heeft of dyslectisch is.
 • De speciale basisschool
  Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste hulp kan geven, kan de school met u een plek zoeken op een speciale basisschool. Hier hebben de leraren meer ervaring, speciale kennis en tijd beschikbaar om uw kind te begeleiden. De klassen zijn kleiner en de leraren hebben meer aandacht voor elke leerling. Meer over onze scholen voor speciaal basisonderwijs leest u hier>>
 • Speciaal onderwijs
  Sommige kinderen hebben zoveel extra hulp nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende biedt.
  Bijvoorbeeld als uw kind ernstige verstandelijk of lichamelijk beperkt is. Ook kan probleemgedrag zo duidelijk zijn, dat een speciale school nodig is voor uw kind. Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs. Meer over onze scholen voor speciaal onderwijs leest u hier>>

4. Speciaal onderwijs voor slechtziende en slechthorende kinderen, cluster 1 & 2.

Daarnaast zijn er scholen voor speciaal onderwijs voor slechtziende en slechthorende kinderen. Deze scholen vallen niet binnen ons samenwerkingsverband. Deze zorg wordt landelijk georganiseerd.
Meer hierover leest u hier>>

5. Wat als uw kind extra hulp nodig heeft?

De school regelt deze extra hulp voor uw kind;

 • in de gewone school en klas
  of
 • op een andere school, zo dicht bij uw huis als mogelijk is
  of
 • een plek in het speciaal (basis)onderwijs, zo dicht bij uw huis als mogelijk is

Altijd samen met u, de ouders.
Samen met u kijkt de school wat uw kind nodig heeft om fijn en veilig te kunnen leren. De leraren weten hoe zij elke leerling op de beste manier kunnen helpen.

6. Handige adressen en telefoonnummer Steunpunt passend onderwijs (gratis). 

Algemene informatie over passend onderwijs www.passendonderwijs.nl.
Informatie voor ouders www.steunpuntpassendonderwijs.nl.
Het steunpunt passend onderwijs is het informatiepunt voor ouders over onderwijs.
Het gratis telefoonnummer van Steunpunt passend onderwijs is: 0800 – 5010.