SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

schoolondersteuningsprofiel1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

2. Wie schrijft het schoolondersteuningsprofiel? 

3. Op welke manier is het schoolondersteuningsprofiel geschreven? 

4. Waar kan ik de ondersteuningsprofielen van de scholen in mijn wijk vinden? 

5. Waar vind ik meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel? 

1. Wat is een schoolondersteuningsprofiel? 

Met de invoering van passend onderwijs is iedere school verplicht om een schoolondersteuningsprofiel (SOP) op te stellen. In het schoolondersteuningsprofiel staat welk aanbod aan onderwijs, zorg en hulp de school kan bieden. Samenwerkingsverband 2202-PO legt van al haar scholen de profielen bij elkaar. Zo wordt duidelijk of alle leerlingen een passende plek kunnen krijgen.

Elke school van samenwerkingsverband 2202-PO heeft, samen met de leraren, opgeschreven; 

 • dat zij alle leerlingen goed onderwijs geven
 • dat alle leerlingen zich veilig moeten voelen op school
 • dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen
 • welke extra hulp zij kunnen geven aan uw kind
 • hóe de school die extra hulp aan uw kind geeft
 • wat u, als ouder mag verwachten als uw kind extra hulp nodig heeft

Dit heet een schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

 • de extra hulp is verschillend per school
 • daarom is uw kind soms beter op haar of zijn plek op een andere school
 • de school waar u uw kind heeft aangemeld gaat, samen met u op zoek naar de beste plek voor uw dochter of zoon

Dit is de zorgplicht die de school heeft.
Samenwerkingsverband 2202-PO zorgt dat er een plek is voor alle kinderen. Ook de kinderen die extra hulp nodig hebben op school. 

2. Wie schrijft het schoolondersteuningsprofiel? 

De school zelf schrijft het schoolondersteuningsprofiel. De medezeggenschapsraad (MR) van de school heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

3. Op welke manier is het schoolondersteuningsprofiel geschreven? 

Het schoolondersteuningsprofiel is een groeidocument. Er staat in wat de mogelijkheden op de eigen school zijn voor extra hulp bij leerlingen met dyslexie, dyscalculie of kinderen die hoogbegaafd zijn.

Bijvoorbeeld:

 • een plusklas
 • omgaan met gedragsproblemen
 • meervoudige intelligentie etc.

Het is niet zo dat scholen worden afgerekend op hun SOP.
Het schoolondersteuningsprofiel is een leer- en ontwikkeldocument van de school.

4. Waar kan ik de ondersteuningsprofielen van de scholen in mijn wijk vinden? 

Alle schoolondersteuningsprofielen van de scholen binnen samenwerkingsverband Emmen en Borger-Odoorn staan in de schoolgids en elke school plaatst haar eigen schoolondersteuningsprofiel op de schoolwebsite.
Klik op de link en u komt op de pagina met alle scholen van SWV 2202-PO.

5. Waar vind ik meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel? 

Kijk eens op:
De website van het Ministerie van Onderwijs: www.passendonderwijs.nl
of de website van de Raad voor primair onderwijs: www.poraad.nl.

Passendonderwijs.nl – Medezeggenschap en schoolondersteuningsprofiel

SOP 2015