SPECIAAL BASISONDERWIJS (SBO) 

1. Voor wie is de speciale basisschool bedoeld? 2. Wat is speciaal basisonderwijs? 

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs kan gaan?

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra begeleiding krijgen. 

5. Wat is het verschil tussen een speciale basisschool en een gewone basisschool? 

6. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

7. Het doel is hetzelfde!

8. Onze twee scholen voor speciaal basisonderwijs; De Catamaran & Toermalijn. 

ondersteuning

1. Voor wie is de speciale basisschool bedoeld? 

Het speciaal basisonderwijs (SBO) is bedoeld voor leerlingen die het niet redden op de gewone basisschool. Leerlingen die leerproblemen en|of gedragsproblemen hebben.
Kinderen kunnen meerdere hulpvragen tegelijk hebben. Kinderen die het te moeilijk vinden om het op de gewone school bij te benen. Bijvoorbeeld kinderen met ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, autisme, lage intelligentie of een chronische ziekte.
Als dit het geval is, komt uw dochter of zoon op de speciale basisschool in een kleine groep. De leerkracht op de speciale basisschool heeft meer tijd voor persoonlijke aandacht.

2. Wat is speciaal basisonderwijs?

De speciale basisschool is bedoeld voor kinderen die extra hulp krijgen op niveau 3. Het rode deel van de piramide!
Als de gewone basisschool uw kind niet de juiste hulp kan bieden, zoekt de school met u een plek op een speciale basisschool. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en tijd om uw kind te begeleiden.

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal basisonderwijs kan gaan?

Soms zegt de gewone school dat uw kind beter op haar of zijn plek is op het speciaal basisonderwijs. De school is samen met deskundigen en in overleg met de ouders tot deze conclusie gekomen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog, een arts en een psycholoog. De school vraagt dan bij samenwerkingsverband 2202-PO of uw zoon of dochter naar het speciaal basis onderwijs kan.
Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra begeleiding krijgen.

Voor alle leerlingen die extra begeleiding krijgen, bovenop de basisondersteuning, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP).
In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor uw kind. Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke extra hulp en begeleiding de school biedt. Het ontwikkelingsperspectief wordt door de school en in overleg met de ouders samengesteld.
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief leest u hier >>

5. Wat is het verschil tussen een speciale basisschool en een gewone basisschool?

In het speciaal basisonderwijs wordt een onderwijsplan op maat (arrangement) gemaakt zodat uw zoon of dochter zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

6. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

  • omdat de leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning
  • omdat de extra hulp niet in de gewone basisschool gegeven kan worden
  • omdat de extra hulp onvoldoende effect heeft
  • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

Meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring leest u hier>> 

7. Het doel is hetzelfde! 

Het doel op een speciale basisschool is hetzelfde als op de gewone basisschool, maar de leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. De speciale basisscholen hebben kleinere groepen en meer deskundigen. Leerlingen kunnen tot hun 14e jaar op een school voor speciaal basisonderwijs terecht. Na het speciaal basisonderwijs gaan leerlingen naar het VMBO, het praktijkonderwijs of het voorgezet speciaal onderwijs.
Veel leerlingen stromen ook door naar het gewone voortgezet onderwijs.

8. Onze twee scholen voor speciaal basisonderwijs; De Catamaran & Toermalijn.

catamaranAnders leren op de Catamaran
www.sbo-catamaran.nl
De Catamaran maakt deel uit van Openbaar onderwijs Emmen.

Elkaar accepteren zoals je bent is een belangrijk onderdeel bij de Catamaran. Ook krijgt de leerling de kans om zelf keuzes te maken in het eigen leerproces. Bij de Catamaran richten ze zich in de eerste plaats op het bouwen van zelfvertrouwen en de reden om te leren. De basis is: wat uw zoon of dochter wél kan.

‘Leren doen wij samen, met het kind voorop’ bij Toermalijn www.toermalijn-sbo.nl
Toermalijn maakt deel uit van de Stichting Primenius (Katholiek onderwijs).

toermalijnOp Toermalijn ondersteunen ze de leerling op de weg naar herstel en uitbouwen van het vertrouwen in wat ze zelf kunnen. Op Toermalijn zorgen ze voor een sfeer waarin leerlingen zich veilig en beschermd voelen. De leerlingen ontwikkelen zich in dat waar ze goed in zijn.