SPECIAAL ONDERWIJS (SO) 

1. Voor wie is speciaal onderwijs bedoeld?

2. Wat is speciaal onderwijs? 

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal onderwijs kan gaan? 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra begeleiding krijgen. 

5. Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters. 

6. Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

7. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)?

8. Onze scholen voor speciaal onderwijs cluster 3; De Mytylschool & de Thriantaschool. 

9. Onze school voor speciaal onderwijs cluster 4; De Aventurijn 

ondersteuning

1. Voor wie is speciaal onderwijs bedoeld? 

Sommige kinderen hebben zoveel extra ondersteuning nodig, dat ook de speciale basisschool niet voldoende biedt. Het gaat dan om leerlingen met leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis.
Voor al deze leerlingen is er het speciaal onderwijs (SO). Binnen ons samenwerkingsverband zijn er verschillende scholen voor speciaal onderwijs, elk met hun eigen specialisme.

2. Wat is speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen die extra hulp krijgen op niveau 3.
Het rode deel van de piramide!
Als de gewone basisschool en speciale basisschool uw kind niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, gaat de school met u een plek zoeken bij een school voor speciaal onderwijs. Hier hebben de leerkrachten meer ervaring, speciale kennis en meer tijd om uw kind te begeleiden.

3. Wat als de school zegt dat uw kind beter naar het speciaal onderwijs kan gaan?

Soms zegt de gewone school dat uw kind beter op haar of zijn plek is op het speciaal onderwijs. De school is samen met deskundigen en in overleg met u tot deze conclusie gekomen. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog, een arts of een psycholoog.
De school vraagt dan bij samenwerkingsverband 2202-PO of uw zoon of dochter naar het speciaal onderwijs kan.
Deze aanvraag heet een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

4. Ontwikkelingsperspectief voor leerlingen die extra begeleiding krijgen. 

Voor alle leerlingen die extra begeleiding krijgen, bovenop de basisondersteuning, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP).
In dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de school de onderwijsdoelen voor uw kind.
Ook staat in het ontwikkelingsperspectief welke extra hulp en begeleiding de school biedt.
Het ontwikkelingsperspectief wordt door de school en in overleg met de ouders samengesteld.
Meer informatie over het ontwikkelingsperspectief leest u hier>>

5. Scholen voor speciaal onderwijs zijn verdeeld in 4 clusters. 

Speciaal onderwijs voor slechtziende en slechthorende kinderen, clusters 1 & 2 vallen niet binnen ons samenwerkingsverband maar worden landelijk georganiseerd.
Meer informatie over cluster 1 & 2 leest u hier>>

Speciaal onderwijs cluster 3: leerlingen met beperkingen en langdurig zieke leerlingen
Dit zijn scholen voor leerlingen:

 • met lichamelijke en|of verstandelijke beperkingen
 • voor langdurig zieke leerlingen
 • voor leerlingen met epilepsie

Speciaal cluster 4: leerlingen met stoornissen en gedragsproblemen
Dit zijn scholen voor leerlingen met:

 • psychiatrische stoornissen en|of
 • ernstige gedragsproblemen

Ook scholen die verbonden zijn aan pedologische (kinderkundige) instituten vallen onder dit cluster.

6. Wat is het verschil tussen speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs? 

Het speciaal basisonderwijs biedt ondersteuning aan kinderen met lichte gedrags- en leerproblemen. Leerlingen uit het speciaal basisonderwijs vervolgen hun carrière vaak in het praktijkonderwijs of op het VMBO|LWOO, maar dat hoeft niet.

In het speciaal onderwijs:

 • wordt gewerkt met kleinere klassen
 • zijn de scholen speciaal ingericht en aangepast aan de behoeften van de leerlingen
 • zijn de leerkrachten ingespeeld op de speciale zorg bij het onderwijs die de leerling nodig heeft

Leerlingen waarvoor in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs geen passende plek is, krijgen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs.

7. Waarom de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)? 

 • omdat de leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
 • omdat de aanvullende ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden
 • omdat de aanvullende ondersteuning onvoldoende effect heeft
 • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

Meer informatie over de toelaatbaarheidsverklaring leest u hier>>

8. Onze scholen voor speciaal onderwijs cluster 3; De Mytylschool & de Thriantaschool. 

thriantaDe Thriantaschool
www.zml-thriantaschool.nl 

De Thriantaschool maakt deel uit van Openbaar onderwijs Emmen.

Het is een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Het onderwijs aan een openbare school gaat nooit uit van één geloofsovertuiging, maar van respect voor elkanders overtuiging. Iedereen is gelijkwaardig en er is aandacht voor de verschillen tussen de leerlingen.

springplankOnderwijs op maat! bij mytylschool Prins Johan Friso
www.pjfharen.nl

Er is geen strikte scheiding aan te brengen tussen onderwijs en opvoeding. Voor de ontwikkeling van de leerlingen is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan zowel de leervakken, de zorg/verzorging als aan sociaal-emotionele ontwikkeling. De mytylschool wil een organisatie zijn waar leerlingen en medewerkers hun talent kunnen laten groeien. Het belang van de leerling voorop!

9. Onze school voor speciaal onderwijs cluster 4; De Aventurijn 

“Excellent in speciaal talent” bij de Aventurijn
www.renn4.nl/school/de-aventurijn
De Aventurijn maakt deel uit van RENN4.

aventurijnDe Aventurijn verzorgt onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar.
De Aventurijn SO biedt schakelonderwijs. Het doel is de leerlingen voor te bereiden op het schakelen naar het gewone onderwijs of naar andere vormen van speciaal (basis)onderwijs.

De Aventurijn richt zich op het vergroten van de kansen van haar leerlingen op een zinvolle deelname aan onze maatschappij.