ZORGPLICHT

1. Wat is zorgplicht?

2. Wanneer gaat de zorgplicht in? 

3. Wat als uw kind extra hulp op school nodig heeft?

4. Betekent zorgplicht dat de school elke leerling moet plaatsen? 

1. Wat is zorgplicht? 

zorgplichtAlle scholen en schoolbesturen hebben de plicht om ervoor te zorgen dat elk kind op een passende plek in het onderwijs terecht komt.
Dit kan zijn in het gewoon basisonderwijs of in het speciaal basisonderwijs of in het speciaal onderwijs. Soms is de school van uw keuze niet de beste onderwijs plek voor uw kind. Bijvoorbeeld omdat de school niet de juiste hulp bij onderwijs kan bieden. De school gaat dan samen met u, de ouders, op zoek naar de juiste school.

Een school zo dicht mogelijk bij huis.
Een school waar uw kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft.
De school heeft deze plicht. Dit heet zorgplicht.

2. Wanneer gaat de zorgplicht in? 

De zorgplicht gaat in nadat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij de school van uw keuze.
Als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft, geeft u dat bij de aanmelding aan de school door.
Ook moet u het melden als u uw kind op meerdere scholen heeft aangemeld.
Uw kind gaat vanaf de eerste schooldag gewoon naar school.

  • binnen 6 tot 10 weken hoort u of die school de beste plek is voor uw kind
  • is het niet de beste plek dan zorgt de school voor een passende plek op een andere school
  • dit gaat altijd in overleg met u, de ouders

3. Wat als uw kind extra hulp op school nodig heeft? 

De school maakt een plan voor extra hulp voor uw zoon of dochter;

  • in de gewone school en in de eigen klas
    of
  • op een andere school, zo dicht bij uw huis als mogelijk is
    of
  • een plek in het speciaal (basis) onderwijs, zo dicht bij uw huis als mogelijk is als de school twijfelt of het de leerling kan begeleiden en onderzoek moet doen, is de school verplicht een tijdelijke plaats te bieden (max.10 weken)

Altijd samen met u, de ouders. 

4. Betekent zorgplicht dat de school elke leerling moet plaatsen? 

Nee, er kunnen redenen zijn waarom de school een leerling niet hoeft te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van identiteit of geloof, of op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school vanaf 1 augustus 2014 heeft. Als de school duidelijk kan vertellen waarom díe leerling met díe speciale hulpvraag niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel, dan is dat een reden om weer met de ouders in overleg te gaan. Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 wél de plicht om een onderwijsplek aan te bieden waar de leerling wél geplaatst kan worden. Een plek waar de leerling wél de juiste extra hulp kan krijgen op school.